Chemische stoffen en Recycling
Filter op sectie:
Chemische stoffen en Recycling

De wetgeving rond stoffen en mengsels (in voorwerpen) is omvangrijk. Vrijwel alle fabrikanten, importeurs en distributeurs in de rijwiel- en automobielindustrie hebben er mee te maken.

In dit dossier is meer informatie te vinden over de Europese stoffenwetgeving REACH, de EU-GHS Verordening (ook bekend als de CLP Verordening), de opslag van gevaarlijke stoffen, veiligheidsaanduidingen op verpakkingen, veiligheidsinformatiebladen en het gebruik van zware metalen in auto(onderdelen).


Contactpersoon
Eugène Moerkerk
Eugène Moerkerk
Beleidsadviseur
+31 20 504 4972
Jasper Burgers
Jasper Burgers
Beleidsadviseur RAI CarrosserieNL
+31 20 504 4993