Nieuws

Filter op sectie:
SCIP.png
19 november 2020
Op 5 januari 2021 treedt, ondanks de vele bezwaren die zijn geuit vanuit de Europese koepelorganisaties, waarin RAI Vereniging is vertegenwoordigd...
ARN.jpg
9 oktober 2020
De recyclingbijdrage voor nieuwe personen- en lichte bedrijfswagens per 1 januari 2021 is € 30,-. Dat maken RAI Vereniging en ARN vandaag bekend.
SCIP.png
1 oktober 2020
Onlangs stuurde een coalitie van maar liefst 40 Europese producenten- en fabrikantenorganisaties, een brandbrief aan EU-voorzitter Ursula von der...
reageerbuis.jpg
26 augustus 2020
Het Europees Agentschap voor Chemische Stoffen (ECHA) heeft de bekende lijst met zeer risicovolle stoffen met een informatieplicht aan afnemers...
euclef.png
24 juli 2020
ECHA, het Europees agentschap voor chemicaliën heeft recent een initiatief gelanceerd onder de naam EUCLEF. Deze letters staan voor European Union...
SCIP.png
27 mei 2020
Over ruim zes maanden, op 5 januari 2021, moet iedere fabrikant en importeur van een voorwerp die (in de subcomponenten) een SVHC-stof (Substance of...
ARN.jpg
8 mei 2020
Alle afgedankte auto’s in Nederland worden duurzaam gerecycled en vrijwel alle materialen worden hergebruikt. Autodemontagebedrijven,...
reageerbuis.jpg
3 maart 2020
Het Europees Agentschap voor Chemische Stoffen (ECHA) heeft de bekende lijst met zeer risicovolle stoffen met een informatieplicht aan afnemers...
inzamelresultaat-tonnen.png
18 oktober 2019
Stichting EPAC is al sinds 2015 actief op het gebied van inzameling en verwerking van afgedankte fietsaccu’s in Nederland. Stibat heeft namens...
ARN.jpg
2 oktober 2019
De recyclingbijdrage voor nieuwe personen- en lichte bedrijfswagens per 1 januari 2020 is € 35, zo maakt ARN bekend.
chemischestoffen.jpg
5 september 2019
RAI Vereniging vraagt zich in haar reactie op deze voorgenomen nieuwe wetgeving onder meer af of zowel de Europese als de Nederlandse overheid het...
gevaarlijke stoffen app.jpg
8 juli 2019
Op woensdag 9 oktober vindt het halfjaarlijkse minisymposium over het stoffenbeleid plaats. Het thema voor deze keer: ‘Afwegingen bij het omgaan met...
ARN.jpg
24 mei 2019
In haar jaarlijkse duurzaamheidsverslag publiceert ARN de recyclingprestatie van de autorecyclingsketen in Nederland. Autodemontagebedrijven,...
gevaarlijke stoffen app.jpg
11 maart 2019
Bedrijven die (chemische) mengsels in Nederland op de markt brengen, zijn wettelijk verplicht om productinformatie aan te leveren aan het Nationaal...
opslag chemisch.jpg
11 maart 2019
Na een geslaagde pilot zetten RAI Aftermarket en OKcomply hun samenwerking voort met een uniforme RAI-bibliotheek, een digitaal format met alle...
reageerbuis.jpg
17 januari 2019
Het Europees Agentschap voor Chemische Stoffen (ECHA) heeft de bekende lijst met zeer risicovolle stoffen met een informatieplicht aan afnemers...
gevaarlijke stoffen app.jpg
3 december 2018
Het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA, European Occupational Safety and Health Agency, for Safety and Health at...
gevaarlijke stoffen app.jpg
18 oktober 2018
RAI CarrosserieNL zoekt werkgevers die vanuit hun professionaliteit een bijdrage willen leveren aan het werken met gevaarlijke stoffen. Dit in het...
ECHA_logo.jpg
18 oktober 2018
ECHA, het Europees agentschap voor chemische stoffen, heeft een bijgewerkte versie van de CoRAP-lijst gepubliceerd. Voor de niet-REACH-experts: CoRAP...
sectorbijeenkomst gevaarlijke stoffen.png
16 oktober 2018
Jaarlijks overlijden 3.000 mensen aan de gevolgen van blootstelling aan stoffen op het werk. Ter vergelijking: het aantal verkeersdoden lag in 2017 op...
gevaarlijke stoffen app.jpg
17 september 2018
Op woensdag 10 oktober vindt het halfjaarlijkse minisymposium over het stoffenbeleid, plaats. Het thema voor deze keer: ‘Veilig en gezond werken met...
ARN2.JPG
5 juli 2018
Sinds 1 juli 2003 mogen voertuigen geen lood, kwik, cadmium of zeswaardig chroom meer bevatten. Anno 2018 is nog lang niet alles verdwenen, maar de...
opslag chemisch.jpg
1 juni 2018
Onlangs organiseerde RAI Vereniging een kick-off meeting voor een gezamenlijke pilot voor digitale samenwerking op het gebied van gevaarlijke stoffen...
sloopauto.jpg
17 mei 2018
Samen met 300 partners in de autorecyclingbranche heeft ARN in 2017 een nuttige toepassing van afgedankte auto’s gerealiseerd van 98,6%. Dat blijkt...
ARN_PSTfabriek.jpg
13 april 2018
Op 5 april organiseerden ARN en RAI Vereniging een informatiebijeenkomst over de activiteiten die ARN onderneemt bij de inzameling en verwerking van...
koelvloeistof.jpg
13 februari 2018
Op woensdag 11 april vindt het halfjaarlijkse minisymposium over het stoffenbeleid, plaats. Belangrijke onderwerpen deze keer: evaluatie van REACH en...
LNG truck.jpg
18 januari 2018
Het concept van PGS 26 ‘CNG en LNG, veilig bedrijfsmatig stallen, onderhouden en repareren van motorvoertuigen' is omgezet in Nieuwe Stijl en gereed...
Chemie.png
16 januari 2018
31 mei 2018, is de laatste REACH registratiedeadline. Weet u hoe u zich kunt voorbereiden en wat uw opties zijn over het gebruik van...
chroomVI.jpg
12 december 2017
De automobielindustrie, en een deel van hun in de EU gevestigde toeleveranciers, verkeert in grote onzekerheid. De Europese regelgeving voor chemische...
gevaarlijke stoffen.PNG
4 december 2017
Op 12 december 2017 organiseren de diverse brancheorganisaties van downstream gebruikers van chemische stoffen, in samenwerking met de handel en de...
chroomVI.jpg
31 oktober 2017
Voor degenen onder u die wellicht als applicateur of als eindgebruiker te maken hebben met dit materiaal, kan het van belang zijn te weten dat de...
europur.png
24 oktober 2017
Voor degenen onder u die flexibel polyurethaan schuim gebruiken, kan het goed zijn om te weten dat, naar aanleiding van enige discussie in Duitsland...
ARN.jpg
10 oktober 2017
De recyclingbijdrage voor personen- en lichte bedrijfswagens daalt in 2018 van €42,50 naar €40 (incl. BTW) per nieuw verkocht voertuig.
electrische auto.jpg
10 oktober 2017
Bijna vijftig leden van RAI Vereniging namen eind september deel aan een voorlichtingsbijeenkomst over vervoer en opslag van lithiumbatterijen.
Uitnodiging lithiumbatterijen.JPG
22 augustus 2017
Op donderdag 28 september organiseerden ARN en RAI Vereniging in samenwerking met diverse branchepartijen voor leden van RAI Vereniging een...
ECHA_logo.jpg
30 juni 2017
Fabrikanten en importeurs van ‘voorwerpen’ wordt aangeraden het 109 pagina’s tellende begeleidingsdocument te gebruiken om na te gaan of zij voldoen...
koelvloeistof.jpg
6 april 2017
Op woensdag 19 april vindt het halfjaarlijkse minisymposium over het stoffenbeleid, plaats. Thema deze keer: omgaan met percepties van risico’s.
chemischestoffen.jpg
7 februari 2017
Tijdens het CLEPA Materials Regulation Event vorig jaar werd het al aangekondigd: er moet een Global List of Automotive Process Substances (GLAPS)...
logo-clepa.jpg
6 februari 2017
Op 17 mei aanstaande vindt in het Duitse Reutlingen weer het jaarlijkse CLEPA Materials Regulations Event plaats.De bijeenkomst staat open voor alle...
opslag chemisch.jpg
10 januari 2017
Voor de nieuwe PGS 15 Richtlijn voor opslag en tijdelijke opslag met betrekking tot brandveiligheid, arbeidsveiligheid en milieuveiligheid is een...
chemischestoffen.jpg
10 november 2016
Op dinsdag 13 december 2016 vindt in De Reehorst in Ede de 'Landelijke Stoffendag, veilig en gezond omgaan met gevaarlijke stoffen' plaats.
ARN_PSTfabriek.jpg
7 oktober 2016
De recyclingbijdrage voor personen- en lichte bedrijfswagens daalt in 2017 van €45 naar €42,50 (incl. BTW) per nieuw verkocht voertuig. Ook de...
opslag chemisch.jpg
30 september 2016
Voor het opslaan van verpakte gevaarlijke stoffen en CMR-stoffen is een nieuwe Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen (PGS)-richtlijn beschikbaar.
GHS.jpg
8 september 2016
In de Europese CLP-Verordening voor veiligheidsaanduidingen op verpakkingen zijn een aantal aanpassingen aan de technische vooruitgang doorgevoerd...
koelvloeistof.jpg
8 september 2016
Op woensdag 12 oktober vindt het halfjaarlijkse minisymposium over het stoffenbeleid, plaats. Thema deze keer: substitutie en innovatie.
ARN.jpg
1 september 2016
Gisteren bracht een delegatie van het ACEA-secretariaat een werkbezoek aan ARN Recycling in Tiel. Om zelf te ervaren wat daar tot stand is gebracht en...
VIB check.png
25 augustus 2016
Uit inspecties is gebleken dat de kwaliteit van de VIB’s (veiligheidsinformatiebladen) in veel bedrijven niet goed geregeld is. Bedrijven kunnen hun...
Autowrakken.jpg
18 augustus 2016
Sinds 1 juli 2003 mogen voertuigen geen lood, kwik, cadmium of zeswaardig chroom meer bevatten. Deze zware metalen belasten het milieu te veel. Klinkt...
koelvloeistof.jpg
8 april 2016
Op dinsdag 19 april is het halfjaarlijkse minisymposium over het stoffenbeleid, van 13.00 tot 17.00 uur bij VNO-NCW in Den Haag. Ook u bent daar als...
logo-clepa.jpg
18 maart 2016
Op 20 april 2016 organiseert CLEPA in het KongressCenter im Kurhaus, te Bad Homburg, het jaarlijks terugkerende CLEPA Materials Regulations Event...
chemischestoffen.jpg
18 december 2015
Het Europees Agentschap voor Chemische Stoffen (ECHA) heeft de bekende lijst met zeer risicovolle stoffen met een informatieplicht aan afnemers in de...
chemischestoffen.jpg
30 september 2015
Het Europese Hof van Justitie heeft onlangs bepaald dat bedrijven op componentniveau moeten gaan communiceren met hun afnemer als een product meer dan...
roadmap.jpg
27 augustus 2015
Bedrijven die willen weten, bijvoorbeeld voor tijdige voorzorgsmaatregelen in de productieomgeving, of bepaalde (zeer zorgwekkende) stoffen ook in de...
reageerbuis.jpg
27 augustus 2015
Het Europees Agentschap voor Chemische Stoffen (ECHA) heeft de bekende lijst met zeer risicovolle stoffen met een informatieplicht aan afnemers...
ECHA Guidance.png
25 augustus 2015
Het Europees agentschap voor chemische stoffen (ECHA) heeft op 18 augustus 2015 versie drie van het ‘Guidance document on the compilation of safety...
koelvloeistof.jpg
11 augustus 2015
Op donderdag 1 oktober 2015 vindt in Ermelo de 'Landelijke Stoffendag, Veilig en gezond omgaan met stoffen' plaats. Centraal thema dit jaar is ‘De...
opslagtanks.jpg
7 juli 2015
De PGS 31 moet een nieuwe nationale richtlijn gaan worden voor de opslag van gevaarlijke vloeibare stoffen en mengsels in ondergrondse en bovengrondse...
laptopreparatie.png
6 juli 2015
Het Duitse Öko-Institut heeft zijn onderzoeksrapport met aanbevelingen voor de zevende aanpassing aan de wetenschappelijke en technische vooruitgang...
checklist.jpg
18 juni 2015
De PGS 15 is een belangrijke leidraad voor zowel het bedrijfsleven als het bevoegd gezag als het gaat om de opslag of het op voorraad hebben van...
logo-clepa.jpg
4 juni 2015
De chemische stof DecaBDE is een zogenaamde brandvertrager en wordt volgens ECHA o.a. gebruikt in de volgende onderdelen/toepassingen van...
WeekRIE-Logo.jpg
4 juni 2015
Van 15 tot en met 19 juni zet ‘De Week van de RI&E’ veilig en gezond werken en de risicoinventarisatie en –evaluatie (RI&E) centraal. Ondernemers...
PST-fabriek-TIel.jpg
29 mei 2015
Op dinsdag 2 juni organiseert afdeling Auto’s in Tiel een informatiebijeenkomst over een nieuwe collectieve ARN-overeenkomst voor de jaren 2016-2020...
ARN 95%.jpg
28 mei 2015
Het beeld van de autorecyclingketen in Nederland wordt steeds completer. Zo blijkt uit het vandaag gepubliceerde Duurzaamheidverslag over 2014 van...
koelvloeistof.jpg
5 maart 2015
Chemische producten kunnen bij verkeerd gebruik gevaarlijk zijn voor de gezondheid. Bedrijven die deze producten op de markt brengen zijn daarom...
cursus-polyester-waterkampioen-2.jpg
27 november 2014
Het ministerie van Infrastructuur en Milieu, organiseert met het ministerie van Economische Zaken en het RIVM op 29 januari 2015 in Driebergen het...
checklist.jpg
8 oktober 2014
De openbare raadpleging voor de 8e herziening van bijlage 2 in de autowrakkenrichtlijn is gestart. Deze loopt tot en met 17 december 2014.
verpakkingen.jpg
21 augustus 2014
Het Afvalfonds Verpakkingen presenteerde recent zijn vernieuwde website en maakte ook de nieuwe tarieven voor 2015 bekend. Deze blijven gelijk aan die...
chemische_stoffen1.jpg
7 mei 2014
Op 22 april 2014 is er mede voor leden van RAI Vereniging in samenwerking met EVO een themadag Gevaarlijke Stoffen door de keten georganiseerd. De...
chemische_stoffen1.jpg
10 februari 2014
REACH, maar ook andere wetgeving, confronteert u met nieuwe regels over gebruik van de zogenoemde zeer zorgwekkende stoffen. Dat kan tot gevolg hebben...