eCall
eCall

eCall staat voor Emergency Call. Dit veiligheidssysteem in auto’s neemt na een ongeluk automatisch contact op met de 112-centrale. En geeft daarbij onder meer de precieze plek en het aantal inzittenden door. Met deze informatie kunnen hulpdiensten zich beter voorbereiden en snel ter plaatse zijn.

e-call

Nieuwe typekeuringen van personenauto’s en bestelauto’s moeten met ingang van 31 maart 2018 voorzien zijn van eCall.  Voor nieuwe registraties is er geen datum (c.q. de verplichting gaat niet gelden voor nieuwe registraties).

Dit is geregeld in Verordening 2015/718. Een aantal zaken wordt nader uitgewerkt in de Uitvoeringsverordeningen 2017/78 (administratieve bepalingen) en 2017/79 (gedetailleerde technische voorschriften en testprocedures voor de EG-typegoedkeuring van motorvoertuigen met betrekking tot op 112 gebaseerde eCall- boordsystemen).

Bepalingen infrastructuur
De bepalingen voor de infrastructuur staan in andere regelgeving van de EU; o.a.

  • Richtlijn 2010/40 (kader voor het invoeren van intelligente vervoerssystemen op het gebied van wegvervoer en voor interfaces met andere vervoerswijzen)
  • Verordening 305/2013 (aanvulling van Richtlijn 2010/40/EU van het Europees Parlement en de Raad, wat de geharmoniseerde voorziening in de gehele Unie van een interoperabele eCall betreft)
  • Besluit 585/2014 (inzake de uitrol van de interoperabele eCall-dienst in de hele EU)

Situatie Nederland
De infrastructuur van eCall is een onderwerp van de ministeries van Justitie en Veiligheid (JenV) en Infrastructuur en Waterstaat (IenW) en de politie, waarbij de verantwoordelijkheid voor de infrastructuur van 112 vooral ligt bij JenV en de politie.

JenV, IenW, en politie hebben aan Connekt (onafhankelijk netwerk voor slimme, duurzame en sociale mobiliteit) gevraagd om alle relevante informatie m.b.t. 112 en eCall te bundelen, als informatiepunt en vraagbaak te gaan fungeren, en de branche te voorzien van de gevraagde informaties.
Connekt werkt daarbij samen met DITCM (het programma van Connekt en AutomotiveNL met als doel opschaling en versnelling van C-ITS en C-AD)

Q&A-lijst van Connekt
Connekt heeft een kort document / Q&A-lijst opgesteld, waarin een aantal voor dit moment actuele aspecten aan de orde komen m.b.t. de praktische implementatie, zoals:

  • Hoe werkt het?
  • Waar gaat de oproep precies naartoe?
  • Werkt de communicatie van e-Call met de 112-alarmcentrale?
  • Wat kan ik als producent aan mijn klanten vertellen?
  • Testdagen informatie en aanmelding
  • Contactpunt (e-mailadres)

Deze Q&A-lijst is voor leden hieronder te downloaden.

Gebruikersinformatie
In uitvoeringsVerordening 2017 /78, waarin de administratieve bepalingen van de typegoedkeuring van eCall-systemen geregeld zijn, wordt in deel 3 van bijlage 1 ook iets gezegd over de gebruikersinformatie: 
“De technische documentatie die bij het voertuig wordt geleverd (de gebruikershandleiding) moet duidelijke, volledige en gemakkelijk toegankelijke informatie bevatten over het op de 112-dienst gebaseerde eCall-boordsysteem van het voertuig en de werking ervan, alsmede over alle door diensten van derden ondersteund eCall-systemen (TPS-systemen) of andere diensten met toegevoegde waarde en de extra functionaliteiten daarvan die op dat voertuig zijn gemonteerd.
De eventuele verschillen tussen de gegevensverwerking door het op de 112-dienst gebaseerde eCall-boordsysteem en het TPS-systeem of andere eventuele diensten met toegevoegde waarde moeten duidelijk worden uitgelegd.
De informatie over de bescherming van de persoonlijke sfeer en persoonsgegevens wordt nog vóór het gebruik afzonderlijk verstrekt voor het op de 112-dienst gebaseerde systeem en het TPS-systeem, zodat er geen verwarring ontstaat over de beoogde doeleinden en de toegevoegde waarde van de gegevensverwerking.
Dit model bevat de verplichte minimuminformatie die aan de gebruiker moet worden verstrekt en kan worden aangevuld met andere relevante informatie over de specifieke omstandigheden waaronder de gegevens worden verzameld of verwerkt.”


Contactpersoon
Kees Pereboom
Kees Pereboom
Beleidsadviseur
+31 20 504 4971