Franchise
Filter op sectie:
Franchise

In een franchise-relatie verleent een franchisegever aan individuele franchisenemer(s) het recht én de verplichting op om een bedrijf te exploiteren volgens zijn concept of formule. Het voordeel voor de franchisenemer is dat dat hij kan profiteren van de naamsbekendheid en het succes van de franchiseformule, dat nog kan worden verstrekt door het succes van eventuele andere franchisenemers.

franchise

Binnen de franchiserelatie staat de franchisegever altijd in zekere zin iets machtiger ten opzichte van de franchisenemer. Hij is immers rechthebbende op de franchiseformule en bepaalt de verdere koers. In die natuurlijke ongelijkheid zag de wetgever een probleem ontstaan: de manier waarop de franchisegever het overwicht inzet zou de praktijk te vaak leiden tot onredelijke en onwenselijke situaties voor de franchisenemer. Vandaar dat staatssecretaris Keijzer van EZK een wetsvoorstel heeft ingediend om die balans te herstellen. De franchisenemer krijgt door dit wetsvoorstel een sterkere rechtspositie, bijvoorbeeld in de fase voordat de franchiserelatie begint.

Vragen en antwoorden over het wetsvoorstel franchise zijn in deze nota van 29 april 2020 te vinden. 

Ook de in de autobranche kan franchise voorkomen, hoewel de manier van samenwerken doorgaans een distributieovereenkomst is en geen franchiseovereenkomst. Maar omdat het onderscheid tussen de twee soorten samenwerkingen soms lastig is te maken (en feiten en omstandigheden daarbij bepalend zijn) toch dit dossier met adviezen, nieuwsberichten en downloads.