Nieuws

Filter op sectie:
Klimaatakkoord.jpg
13 januari 2020
Vorige week was er een laatste vervolgoverleg op ambtelijk niveau over de zogenaamde Uitvoeringsagenda Stadslogistiek, het platform waarin afspraken...
Tweede Kamer.jpg
8 juli 2019
In het debat over het Klimaatakkoord vlogen partijen elkaar afgelopen woensdag bepaald niet in de haren over mobiliteit. De kans is dan ook vrij groot...
Klimaatakkoord.jpg
21 juni 2019
Alom wordt verwacht dat het kabinet eind volgende week haar klimaatplannen presenteert. Eerder dachten wij nog dat dit wellicht deze week al het geval...
Klimaatakkoord.jpg
22 maart 2019
Vorige week presenteerden PBL en CPB de doorrekeningen van het concept-Klimaatakkoord. Direct aansluitend heeft het kabinet bekend gemaakt hoe zij...
Tweede Kamer.jpg
8 februari 2019
De Tweede Kamer zou op 30 januari debatteren over het concept-Klimaatakkoord. Dat werd uitgesteld tot jongstleden dinsdag 5 februari, opdat de...
Klimaatakkoord.jpg
21 december 2018
Het Kabinet presenteert deze middag het voorlopige resultaat van het overleg over een Klimaatakkoord. Graag informeren wij u met dit artikel wat de...
Klimaatakkoord.jpg
14 december 2018
Het overleg aan de Klimaattafels heeft de eindfase bereikt. Naar verwachting zal Ed Nijpels als voorzitter van Klimaattafels nog voor de kerst zijn...
co 2.jpg
7 december 2018
“We zijn nog niet onder het finishdoek door, maar door de inspanningen van een groot aantal partijen en personen begint er nu goede koerstekening te...
Klimaatakkoord.jpg
12 oktober 2018
Zoals u op onze site meermaals kon lezen, is het Kabinet druk aan het onderhandelen met onder meer het Nederlandse bedrijfsleven en milieuorganisaties...
circular-economy.png
11 oktober 2018
Het kabinet trekt in 2019 22,5 miljoen euro extra uit voor duurzame en circulaire initiatieven. Het doel is om in 2050 van Nederland een economie...
Klimaatakkoord.jpg
9 oktober 2018
Minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat heeft de kabinetsreactie op het Voorstel voor hoofdlijnen van een Klimaatakkoord naar de Tweede Kamer...
EP.jpg
5 oktober 2018
Het Europees Parlement wil voor nieuwe personenauto's en lichte bedrijfswagens een reductie van de CO2-uitstoot in 2030 met 40% ten opzichte van de...
visual acea brandstoffen.png
28 september 2018
Deze week heeft ACEA zich zeer bezorgd geuit over de Europese besluitvorming rond nieuwe CO2-doelstellingen. De organisatie dringt met klem aan op...
co 2.jpg
29 juni 2018
De woensdag gepresenteerde Klimaatwet kan in combinatie met het te sluiten Klimaatakkoord en faciliterend overheidsbeleid zorgen dat Nederland op een...
co 2.jpg
13 juni 2018
Het Kabinet gaf een aantal weken geleden het startschot voor besprekingen met het bedrijfsleven, maatschappelijke partijen en medeoverheden over een...
groenesleutel.jpg
11 januari 2018
“Zonder variabele CO2-heffing op autogebruik halen we onze klimaatdoelen niet.” Dit stelt RAI Vereniging voorzitter Steven van Eijck vanmiddag tijdens...
eric wiebes.jpg
20 december 2017
Deze week heeft onze public affairs commissie gesproken over hoe we tot een goede en breed gedragen visie komen over de bijdrage van het wegverkeer...
IMG_7823.jpg
24 oktober 2017
Het is alweer 4 jaar geleden dat 47 partijen, waaronder RAI Vereniging, het 'SER Energieakkoord voor duurzame groei' ondertekenden.
schone lucht.jpg
18 november 2016
Het gaat de goede kant op met de Nederlandse luchtkwaliteit. Sinds de start van het NSL op 1 augustus 2009 is de luchtkwaliteit in Nederland...
kamp.jpg
21 april 2016
Minister Kamp heeft in een brief aan de Tweede Kamer uitleg gegeven wat het Kabinet wil en kan doen aan de oproep in de motie van Jan Vos (PvdA)...
stevenvanejick_staand_uitsnede.jpg
29 maart 2016
Algemeen voorzitter Steven van Eijck van RAI Vereniging: “De wens die wordt verwoord in de vanmiddag aangenomen motie Jan Vos (PvdA), om alle nieuwe...
Brandstoffenvisie_Tuinstra_Mansveld.jpg
18 november 2014
Eerder dit jaar hebben meer dan honderd partijen de zogenaamde ‘Brandstofvisie met LEF’ aan de staatssecretaris van I&M aangeboden, waarmee een...
ACEA.jpg
25 september 2014
Bij de CO2-reductie van zware bedrijfsvoertuigen is een verdubbeling haalbaar, als alle stakeholders de krachten bundelen. Dat was de ACEA-boodschap...
Brandstoffenvisie_Tuinstra_Mansveld.jpg
30 juni 2014
Op 30 juni heeft manager Duurzaamheid & Techniek van RAI Vereniging, Jaap Tuinstra, in het Louwman Museum in Den Haag namens alle 100 deelnemers aan...
groenesleutel.jpg
23 juni 2014
De partijen bij het SER Energieakkoord, waaronder RAI Vereniging, maakten afspraken om voor de Nederlandse transportsector in 2050 tot 60% reductie...
IMG_7829.jpg
1 mei 2014
Het Europees Milieu Agentschap (EEA) meldt dat de in 2013 verkochte nieuwe personenauto’s vier procent zuiniger zijn dan het jaar ervoor.
schone lucht.jpg
19 maart 2014
De gemiddelde CO2-uitstoot van nieuwe personenauto’s in Europa is vorig jaar met 126,8 gram per kilometer onder de EU-norm van 130 gram uitgekomen...
ser.jpg
29 januari 2014
RAI Vereniging is als ondertekenaar nauw betrokken bij de uitwerking van een succesvolle aanpak voor de in het SER Energieakkoord geformuleerde...
co 2.jpg
19 december 2013
De Milieucommissie van het Europees Parlement heeft deze week haar steun uitgesproken voor het compromis over de CO2-normen voor personenauto’s per...
EUcommissie.jpg
27 november 2013
Dinsdag hebben de onderhandelaars van EU-lidstaten, de Europese Commissie en het Europees Parlement een informeel akkoord bereikt over de nieuwe...
EP.jpg
31 oktober 2013
Tijdens de op 14 oktober gehouden Milieuraad in Luxemburg is gesproken over de impasse die was ontstaan rond de CO2-normen voor personenauto’s....
co 2.jpg
17 oktober 2013
De Europese milieuministers zijn het afgelopen maandag niet eens geworden over de aanscherping van de normen voor CO2-uitstoot van personenauto’s en...