Apparatuur APK-erkenninghouder

Op basis van de Arbo-wet is de RDW verplicht zorg te dragen voor de veiligheid en gezondheid van zijn werknemers tijdens de uitvoering van hun werkzaamheden. Daarom stelt de RDW een aantal eisen aan de erkenninghouder bij het uitvoeren van zijn bedrijfsvoering.

APK