Veiligheidsaanduidingen op verpakkingen

De EU-GHS, oftewel de CLP-verordening, is de nieuwe Europese verordening over de indeling (Classification), etikettering (Labelling) en verpakking (Packaging) van chemische stoffen en mengsels.

gevaarlijke stoffen

De wetgeving introduceert in de gehele EU een nieuw systeem voor de indeling en etikettering van chemische stoffen, gebaseerd op het wereldwijd geharmoniseerde systeem van de Verenigde Naties (UN GHS).


Contactpersoon
Eugène Moerkerk
Eugène Moerkerk
Beleidsadviseur
+31 20 504 4972