Visie RAI Vereniging

Lange termijn visie RAI Vereniging ten aanzien van autofiscaliteit.

RAI Vereniging en BOVAG willen Nederland mobiel houden op een duurzame manier.

Dit betekent dat we verstandig blijven autorijden en goed bereikbaar zijn. Dat we de (Europese) milieudoelen voor 2020 op het gebied van zuinige auto’s, CO2-uitstoot, luchtkwaliteit en geluid realiseren. Dat we stapsgewijs minder afhankelijk worden van fossiele brandstoffen. En dat we de ontwikkeling volhouden dat auto’s en automobiliteit steeds veiliger worden.