Data, Informatie en Standaardisatie

Het is duidelijk welk belang voor onze sector data en informatie binnen de wereld van de mobiliteit nu al hebben en in de nabije toekomst nog gaan krijgen. Het binnen de sector hebben van (toegang tot) alle actuele en betrouwbare data over voertuig, gebruik en gebruiker is dé sleutel.

car to car communicatie

Het vanuit de data kunnen produceren van voor processen en de klant relevante informatie biedt vervolgens toegangsmogelijkheden tot de markt van nieuwe moderne mobiliteitsdiensten en de individuele klant, prospect of lead.