Effecten van ITS toepassingen

Bij de effecten van ITS-toepassingen op mobiliteit bestaan hoge verwachtingen. ITS-toepassingen zorgen er voor dat steeds meer partijen zich zullen begeven op het gebied van mobiliteit en de keuzes die door de mobilist op dat terrein gemaakt worden.

slimme mobiliteit ITS