ITS: wat gebeurt er en door wie?

Bij het onderwerp ITS treft een aanzienlijk aantal partijen, zowel nieuwe als bestaande, elkaar regelmatig om mogelijkheden te verkennen. Deels gaat het om door de overheid in gang gezette bijeenkomsten en deels om private initiatieven.

connected car

De mobiliteitssector is via SIMS bij het merendeel ervan intensief betrokken. Alhoewel de indruk kan ontstaan dat de overheid de meest prominente aanjager en regisseur is, is dat slechts beperkt het geval.

Een tweetal overheidsinitiatieven, Beter Benutten en Connecting Mobility vormt een bruikbare kapstok waar veel private initiatieven worden ondergebracht. Momenteel is echter (nog) geen sprake van een daadwerkelijke regisseur.

Gerelateerde dossiers