EV-trainingen

23 november 2020

Het aantal elektrische voertuigen (EV) stijgt. Dat geldt voor zowel batterij- als waterstof elektrisch (BEV en FCEV). Er is afgesproken dat de branche voorziet in trainingen, zodat de consument voldoende ondersteunt kan worden bij haar aankoop. Uiteraard ontzorgd de branche haar klanten al decennia lang en zo doende is zij gewend de consument te informeren. Daarmee is een goede basis gelegd voor ondersteuning van consumenten in de transitie naar Zero Emissie mobiliteit. Mede ingegeven door de Europese CO2-wetgeving voor auto- en truckfabrikanten, is er vanuit hen ook een belang om voldoende EV’s te verkopen om zo aan de wetgeving te voldoen en de klant hierover passend te informeren.

Onderscheid is noodzakelijk. En wel tussen consumenten en professionals die werken aan EV’s. Technisch personeel bij merkgebonden dealers wordt veelal getraind door hun importeur, die op hun beurt weer getraind zijn door de fabrikanten. Via deze weg is technische kennis naar technische personeel op het gebied van zowel sales als techniek en veiligheid vanuit ‘eerste hand’ geborgd.

Universele dealers genieten deze merkgebonden trainingen meestal niet. Echter, er zijn al jaren tal van trainingsinitiatieven op de markt aanwezig, ook voor EV’s. Onlangs heeft de branche zelf nieuwe initiatieven gestart, zoals EdgeMobility. Dit aanbod aan trainingen is veelal samen ontwikkeld met kennis van autofabrikanten.

Hieronder kunnen dealers, zowel merkgebonden als universeel en carrosseriebouwers informatie vinden welke training zij waar kunnen volgen. Dit geldt zowel voor sales als technische trainingen.

Sales
Sales EV-trainingen worden oa. verstrekt door EdgeMobilty, een branche-breed initiatief, en door stichting SVMK.

Technisch
Technisch EV-trainingen moeten gebaseerd zijn op een aantal nationaal gestelde normen. Het betreffen de drie normen ‘NEN 9140 - Veilig werken aan e-voertuigen’, ‘NEN 3140 - Bedrijfsvoering van elektrische installaties’ en de ‘Branchenorm Veilig werken aan Elektrische voertuigen (EV) en Hybride elektrische voertuigen (HEV) in garagewerkplaatsen’.

Technische trainingen zijn ontwikkeld door EdgeMobitilty, evenals door Innovam en Autoniveau. Meer informatie hierover vindt u hier:  

RAI Vereniging streeft naar Duurzame mobiliteit. Elektrisch rijden is daarbij niet meer weg te denken. Na het volgen van EV-trainingen kunnen dealers de klant goed voorlichten bij haar aankoop, is veilig werken aan EV’s overal de standaard en wordt daarmee de transitie naar Zero Emissie mobiliteit nog verder verbeterd.


Contactpersoon
Chris van Dijk
Chris van Dijk
Beleidsadviseur
+31 20 504 4989