Aandachtspunten bij Aanbestedingen in het OV-busvervoer

Bij het uitschrijven van een concessie in het OV-busvervoer kunnen nogal wat zaken meespelen. Het is zaak om op basis van de juiste informatie een effectieve keuze te maken wélke zaken u in uw aanbesteding mee wil laten spelen. Wij doen u de volgende aanbevelingen, zodat u tot een gewogen keuze die daadwerkelijk bijdraagt aan uw doelstellingen kan komen.

euro 6