Ontwikkelingen in de EU

Talloze Europese steden zijn op verschillende manieren actief om te komen tot schoner OV-busvervoer.