Algemene wetgeving

De technische eisen aan voertuigen in Nederland zijn al sinds het herziene Voertuigreglement (1995) gebaseerd op de regelgeving van de Europese Unie (EU); voor wat betreft de technische eisen voor toelating tot de weg moet in Nederland voldaan worden aan de Richtlijnen van de EU, of de overeenkomstige Reglementen van de ECE. Voor voertuigen met een ETG (Europese Type Goedkeuring) geldt dat in ieder geval.

Wet- en regelgeving

Contactpersoon
Eugène Moerkerk
Eugène Moerkerk
Beleidsadviseur
+31 20 504 4972
Kees Pereboom
Kees Pereboom
Beleidsadviseur
+31 20 504 4971