PBM - Normen Motorkleding
PBM - Normen Motorkleding

In de PBM-richtlijn uit 1989 worden onder andere eisen gesteld aan motorkleding. Eisen waaraan motorkledingproducenten zich moesten gaan houden met als doel de veiligheid van motorrijders te vergroten.

motorjack

De intentie van de Europese Commissie (EC) was dat door Europees geharmoniseerde eisen te stellen aan motorkleding, de producenten hun kleding zouden certificeren en de consument in heel Europa wist wat hij kocht. De CE-markering garandeert immers de consument dat kleding voldoet aan de eisen zoals gesteld in de PBM-richtlijn en verder uitgewerkt in de bijbehorende CE-Normen.

Onduidelijkheid
Echter, de richtlijn was op veel punten onduidelijk en liet ruimte open om als producent zelf te bepalen of men kleding certificeerde. De Commissie heeft geleerd van het verleden en heeft een voorstel ingediend waarin producenten die op de EU markt leveren voortaan moeten voldoen aan de eisen zoals gesteld in de Verordening Persoonlijke Beschermingsmiddelen. Bovendien zullen autoriteiten als het voorstel wordt goedgekeurd door EP en de Raad ook gaan controleren in de markt.

Ter vervanging van deze richtlijn uit 1989, werkt de EU aan een nieuwe Verordening voor PBM. De eisen die deze stelt, worden verder uitgewerkt in bijbehorende CE-Normen die op termijn terug te vinden zullen zijn op labels in de kleding. En een belangrijk verschil is ook dat de Verordening straks direct rechtsgeldig is en niet meer nationaal geïmplementeerd hoeft te worden, zoals dat noodzakelijk is bij Europese richtlijnen.

De Europese Commissie heeft voor dit doel PBM-werkgroepen samengesteld met stakeholders, zoals ACEM. Het voorstel tot wijziging van de Richtlijn persoonlijke beschermingsmiddelen wordt besproken met de Raad(swerkgroepen) en het Europees Parlement (via de zogenoemde co-decisieprocedure).

Meer informatie hierover kunt u lezen in de download hieronder.