Nieuws

Filter op sectie:
CAO onderhandelen.jpg
15 oktober 2021
De onderhandelingen die moeten leiden tot nieuwe cao’s voor de Metaal & Techniek zijn, ondanks handreikingen van werkgevers, door de vakbonden...
CAO-Metaal.jpg
1 oktober 2021
Nu de onderhandelingen over een nieuwe cao voor het carrosseriebedrijf voor onbepaalde tijd zijn opgeschort betekent dit dat vanaf 1 oktober a.s...
CAO onderhandelen.jpg
29 september 2021
Na vier onderhandelingsrondes, die hadden moeten leiden tot een nieuwe cao voor de metaal- en technieksector, hebben vakbonden het cao-overleg voor...
Cao onderhandelingen afspraken handdruk.jpg
15 september 2021
"De uitgangspunten voor werkgevers in deze cao-onderhandelingen zijn helder en concreet. Het moet een betaalbare, evenwichtige en flexibele cao...
CAO onderhandelen.jpg
8 september 2021
Werkgevers zijn van mening dat de cao effectief toegerust moet zijn op het ontzien van de oudere werknemers. “Onze werkgevers blijven graag gebruik...
wetboek.jpg
12 februari 2021
Een man raakt op 8 november 2020 ernstig gewond aan zijn hand nadat hij thuis in zijn schuur knutselt met kruit om zo vuurwerk te maken. Hij wilde...
wetboek.jpg
12 februari 2021
Hieronder een uitspraak van een werkgever die de arbeidsovereenkomst met een werknemer wilde beëindigen omdat het bedrijf hard was geraakt door de...
regelgeving.jpg
26 januari 2021
Hieronder een beknopt overzicht van de wetswijzigingen in het arbeidsrecht die in 2021 van kracht zijn danwel worden:
Coronamasker.png
26 januari 2021
Op 13-1-2021 heeft de rechtbank Midden-Nederland in een uitspraak geoordeeld dat het dragen van een mondkapje valt onder het instructierecht van de...
26 januari 2021
Heeft u als ondernemer te maken met het inhuren van arbeidskrachten of wordt u weleens ingehuurd? Dan kan de pilot Webmodule Beoordeling...
Hertoghs leerlingen.jpg
7 oktober 2020
We zien in de carrosseriebouw nog veel (leerbaan)vacatures maar geen jongeren die op deze vacatures reageren. Daarom wil RAI CarrosserieNL jongeren...
inspectie szw.jpg
6 oktober 2020
De hulpmiddelen van de Inspectie SZW die te vinden zijn op www.zelfinspectie.nl zijn onder handen genomen en kunnen worden gebruikt. De hulpmiddelen...
corona.jpg
30 september 2020
Afgelopen maandag presenteerde het kabinet een nieuw pakket maatregelen om het coronavirus in te dammen. Dit betekent dat we als sector vooralsnog ...
weegschaal.png
11 september 2020
Sinds 1 januari 2020 is als gevolg van de inwerkingtreding van de Wet Arbeidsmarkt in Balans een extra ontslaggrond toegevoegd aan het huidige...
PMT.jpg
11 september 2020
Het Pensioenfonds Metaal & Techniek (PMT) heeft ons verzocht om de werkgevers in de branche te benaderen voor het geval zij te maken krijgen met een ...
Hertoghs leerlingen.jpg
9 september 2020
De minister van onderwijs Ingrid van Engelshoven heeft de subsidieregeling praktijkleren verhoogd met 10,6 miljoen euro.
Verzekeringsdienst.JPG
8 september 2020
Veel van uw medewerkers hebben lichamelijk zwaar werk. Ze staan de hele dag op de werkplaats in de garage, liggen op hun rug onder een auto of zijn...
praktijkleren.jpg
2 september 2020
Tot uiterlijk 16 september 2020 17:00 uur kunt u een aanvraag doen voor de Subsidieregeling Praktijkleren. De subsidie is een tegemoetkoming in de...
Protocol mobiliteitssector juli 2020.jpg
1 juli 2020
Vanwege de per 1 juli door de overheid gewijzigde coronamaatregelen, hebben wij voor u een overzicht gemaakt van de belangrijkste aanpassingen in het...
Spoedcursus.png
24 juni 2020
Lastig voor leerbedrijf en student als met de praktijkopleiding in het bedrijf wordt gestart en de student kan bij wijze van spreken nog geen...
Hertoghs leerlingen.jpg
24 juni 2020
Werkgevers die praktijkplaatsen bieden aan mbo-leerlingen kunnen in aanmerking komen voor de Subsidieregeling Praktijkleren. De subsidieaanvraag vindt...
CAO-Metaal.jpg
4 juni 2020
De impact van de coronacrisis op de carrosseriebranche is enorm. Of we nu spreken over autoschade, carrosseriebouw, trailerbouw en -service: overal is...
Hertoghs leerlingen.jpg
3 juni 2020
Naar aanleiding van ons artikel vorige week, over de belangstelling van bedrijven om jongeren op te leiden tot technische vakmensen via een...
NOW.png
28 april 2020
Als u tijdens toepassing van de NOW-regeling toch genoodzaakt bent om tot een bedrijfseconomisch ontslag van één of meer personeelsleden over te gaan...
UWV.png
28 april 2020
Werkgevers kunnen vanaf 1 april 2020 bij het UWV compensatie aanvragen van transitievergoedingen die na 1 juli 2015 zijn uitbetaald na twee jaar...
carrosseriewerk.png
24 april 2020
FOCWA, RAI Vereniging, FNV Metaal, CNV Vakmensen en De Unie hebben vandaag een akkoord bereikt over coronaprotocollen voor de carrosserie- en...
QRM.png
24 maart 2020
De corona crisis heeft een grote impact op onze samenleving, en daarmee ook op uw onderneming, uw klanten en werknemers. Het is nog moeilijk om in te...
LPK voucher.jpg
11 maart 2020
Het LPK-keurmerk van RAI Vereniging staat voor veilig werken met een hydraulische laadklep. Ook op het vmbo wordt bij het uitvoeren van opdrachten...
inspectie szw.jpg
6 maart 2020
Op 22 maart 2016 heeft een ongeval plaatsgevonden in een loods van een werkgever, tevens erkend leerbedrijf. Een 15-jarige stagiair is tijdens...
Rijksoverheid.jpg
6 maart 2020
Per 1 maart 2020 moeten buitenlandse werkgevers (binnen de Europese Economische Ruimte en Zwitserland) die tijdelijk personeel in Nederland laten...
weegschaal.png
6 maart 2020
Met de invoering van de WAB is een nieuwe ontslaggrond geïntroduceerd, namelijk de nieuwe cumulatiegrond (de i-grond). De cumulatiegrond houdt in dat...
weegschaal.png
21 februari 2020
Een proeftijd kan in een arbeidsovereenkomst worden opgenomen of in de cao. In de cao Carrosseriebedrijf is een proeftijd van 2 maanden opgenomen voor...
ambulance logo.png
20 februari 2020
Stel uw werknemer heeft een geblesseerde vinger, dat op de werkvloer is opgelopen (vinger is tussen een portier van een auto gekomen). Werknemer moet...
vmbodocenten klein.png
19 februari 2020
Een fors deel van de nieuwe jonge instroom is zijn of haar opleiding gestart op het vmbo. Carrosseriebouw kan als keuzevak aangeboden worden door...
Webinar cao.png
13 februari 2020
Het eerste webinar dat RAI CarrosserieNL en FOCWA hebben georganiseerd is een feit. Er meldden zich 66 leden aan voor dit interactieve webinar over de...
Sectormonitor STL.png
29 januari 2020
De Nederlandse economie groeit minder hard. Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in transport en logistiek veranderen mee. De arbeidsmarkt blijft krap...
CAO-Metaal.jpg
29 januari 2020
De nieuwe cao Carrosseriebedrijf met een looptijd van 28 maanden (van 1 juni 2019 tot 1 oktober 2021) is algemeen verbindend verklaard. De cao is...
FeitenenCijfers.jpg
27 januari 2020
In alle technische sectoren is sprake van toenemende schaarste aan gekwalificeerd personeel, ook in de mobiliteit hebben we ermee van doen. Aanleiding...
WAB.jpg
27 januari 2020
Zoals in onze P&O-nieuwsbrief in december jl. vermeld, vloeit uit de nieuwe Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) de eis voort dat er een schriftelijk...
Verzekeringsdienst.JPG
21 januari 2020
Eind 2019 heeft u de beschikking Gedifferentieerde Premie Werkhervattingskas (Whk) 2020 ontvangen van de Belastingdienst. Onze ervaring leert dat deze...
Master Milo.png
20 januari 2020
YouTube-bekendheid Master Milo, brancheorganisatie RAI CarrosserieNL en het Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Carrosseriebedrijf (OOC), slaan de...
Sociale Zaken 2020.JPG
16 januari 2020
Als (carrosserie) bedrijf krijgt u te maken met vele onderwerpen op het gebied van loon, de inhouding van premie en belastingen. Op deze pagina kunt u...
gastlesvmbo1.jpg
7 januari 2020
Een gastles geven of bedrijfsbezoek organiseren waardoor jongeren enthousiast worden over techniek en carrosseriebouw. Daar komt meer bij kijken dan...
weegschaal.png
20 december 2019
De Hoge Raad heeft op 8 november jl. geoordeeld over de vraag of de werkgever verplicht is om een slapend dienstverband op verzoek van de werknemer te...
WAB.jpg
20 december 2019
Dit is een vraag die voor u van belang is met de inwerkingtreding van de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) per 1 januari 2020. In het contact met de...
inspectie szw.jpg
17 december 2019
De Inspectie SZW (arbeidsinspectie) wil komend jaar meer preventieve inspecties naar gezond en veilig werken gaan uitvoeren. Daarvoor heeft men ook...
Werkplekleren.png
3 december 2019
Werkplekleren is vooral succesvolle in plat georganiseerde organisaties met variatie in taken en ruimte om samen te werken en te leren. Werknemers...
weegschaal.png
27 november 2019
Werkgevers mogen een werknemer niet tegen diens zin in dienst houden, omdat ze aanhikken tegen de verschuldigde transitievergoeding of deze niet...
WAB.jpg
27 november 2019
Per 1 januari a.s. treedt de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) in werking. De WAB heeft als doel de kloof tussen de vaste en flexibele contracten te...
DHZ gids.jpg
27 november 2019
Als ondernemer knokt u hard om de markt te veroveren. Met de juiste mensen hoopt u die volgende stap te zetten. Maar vind de perfecte kandidaten maar...
vonnis.jpg
11 november 2019
Onlangs organiseerden wij de workshop ‘De Levensloop van een Arbeidsovereenkomst’, waar onder meer het belang van vastleggen van...
RIE.jpg
11 november 2019
De Inspectie SZW heeft een ‘BasisInspectieModule’ gepubliceerd die toepasbaar is op werkzaamheden of arbeidsplaatsen waar werknemers worden...
CAO-Metaal.jpg
11 november 2019
De nieuwe CAO is nu echt een feit. Alle partijen hebben inmiddels hun instemming gegeven.
Doekle Terpstra.jpg
30 oktober 2019
Doekle Terpstra sprak tijdens onze Ledendag op 10 oktober in Bunnik om over instroom en onderwijs. Hij is sinds 2017 voorzitter van Techniek Nederland...
OOC logo nieuw.jpg
24 oktober 2019
Iedere werkgever wil dat een werknemer plezier heeft in zijn/haar werk. Wat doe je als een werknemer meer uit zijn/haar werk of uit hemzelf/haarzelf...
WAB.jpg
24 oktober 2019
Op 1 januari 2020 treedt de wet Arbeidsmarkt in balans (WAB) in werking. Werknemers hebben onder voorwaarden recht op een transitievergoeding als het...
euro2-1.jpg
30 september 2019
De Beleidsregel boeteoplegging Arbeidsomstandighedenwetgeving is per 23 juli 2019 gewijzigd naar aanleiding van jurisprudentie van de Raad van State...
WAB.jpg
30 september 2019
Op 1 januari 2020 treedt de wet Arbeidsmarkt in balans (WAB) in werking, die wij al eerder in onze P&O Nieuwsbrief publiceerden. Verdiep u nu al in de...
weegschaal.png
12 september 2019
Mag de werkgever een dienstverband slapend houden na twee jaar ziekte vanwege het feit dat de werknemer binnenkort de AOW-gerechtigde leeftijd nadert...
CAO-Metaal.jpg
6 september 2019
Gisterenavond hebben de werkgevers en vakbonden na lange en stevige discussies een akkoord bereikt over de nieuwe cao’s in de Metaal en Techniek...
weegschaal.png
6 september 2019
Binnen de Federatie FOCWA kunt u terecht voor juridische ondersteuning. De afdeling bestaat uit twee juridisch adviseurs, te weten: Randy van den...
workshop energiezuinig gebouw.JPG
3 september 2019
De levensloop van een arbeidsovereenkomst kent verschillende fasen, met elk zijn eigen (juridische) dynamiek. Voor hun leden organiseren RAI...
euro's.jpg
12 juli 2019
Per 1 juli 2019 verlaagt de overheid de leeftijd waarop werknemers het volledige minimumloon krijgen naar 21 jaar. 21-jarigen hebben dan recht op een...
CAO-Metaal.jpg
10 juli 2019
Op 31 mei eindigde de huidige cao voor het carrosseriebedrijf (onderdeel van de cao’s Metaal en Techniek*) en er is nog geen nieuwe cao afgesloten...
Zaagtafel.jpg
25 juni 2019
Ongevallen met de bewegende delen van machines blijven een aanzienlijk deel uitmaken van de ernstige arbeidsongevallen in Nederland. Onderzoek van...
WAB.jpg
13 juni 2019
De Eerste Kamer heeft 28 mei jl. ingestemd met de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) en gaat op 1 januari 2020 in. De WAB heeft als doel om meer...
vonnis.jpg
13 juni 2019
Een werkgever kan bij werknemer een loonstop opleggen als de werknemer het niet zo nauw neemt met zijn re-integratieverplichtingen.
CAO-Metaal.jpg
13 juni 2019
De cao voor het carrosseriebedrijf 2017-2019 is geëindigd per 1 juni 2019. Vanaf die datum geldt er dus formeel een cao-loze periode. Concreet...
week-van-de-rie-logo.png
12 juni 2019
Wie wil niet elke dag gezond aan het werk gaan en ook gezond weer thuiskomen? Het voorkomen van beroepsziekten is dus actueel.
CAO-Metaal.jpg
6 juni 2019
Een akkoord over de nieuwe cao voor het Metaalbewerkingsbedrijf leek binnen handbereik. Helaas bleek tijdens de extra onderhandelingsronde dat de...
praktijkleren.jpg
28 mei 2019
Vanaf 2 juni tot uiterlijk 16 september 2019 17:00 uur kunt u de aanvraag doen voor de Subsidieregeling Praktijkleren. De subsidie is een...
WAB.jpg
23 mei 2019
Zoals in een eerdere P&O Nieuwsbrief in februari aangekondigd, is de WAB (Wet Arbeidsmarkt in Balans) in aantocht. De beoogde ingangsdatum van deze...
CAO-Metaal.jpg
23 mei 2019
De onderhandelingen over de cao’s Metaal en Techniek zijn op 21 mei 2019 voorgezet. De dag stond in het teken van overleg over de eerder gedane...
weegschaal.png
23 mei 2019
Wettelijke vakantiedagen vervallen een half jaar na het kalenderjaar waarin ze zijn opgebouwd en bovenwettelijke vakantiedagen vervallen vijf jaar na...
weegschaal.png
9 mei 2019
Als ondernemer wilt u zich het liefst bezighouden met ondernemen. Maar u heeft ook te maken met de dagelijkse gang van zaken op de werkvloer, zoals...
CAO-Metaal.jpg
9 mei 2019
De onderhandelingen over de cao’s Metaal en Techniek zijn op 8 mei 2019 voorgezet. Deze laatste formele onderhandelingsdag begon in goede sfeer.
euro2-1.jpg
11 april 2019
De proeftijd kan een handig hulpmiddel zijn, want werkgever en werknemer kunnen tijdens de proeftijd de arbeidsovereenkomst per direct opzeggen...
CAO-Metaal.jpg
11 april 2019
Op 9 april vond de eerste onderhandelingsronde over de nieuwe cao’s in de Metaal en Techniek plaats. Deze eerste overlegronde stond in het teken van...
CAO-Metaal.jpg
9 april 2019
De cao voor het Carrosseriebedrijf loopt af per 31 mei 2019. In de voorbereiding op de onderhandelingen voor een nieuwe cao hebben wij diverse...
euro2-1.jpg
25 maart 2019
Op 1 mei 2018 oordeelde het Gerechtshof Arnhem dat een werkgever het loon van een oproepkracht moet doorbetalen tot het einde van de...
weegschaal.png
25 maart 2019
Dat is de beslissing van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden in een zaak die was aangespannen door de werknemer.
Handshake.jpg
25 maart 2019
De juridische helpdesk krijgt regelmatig de vraag binnen of het verstandig is om een werknemer weer opnieuw in dienst te nemen, nadat de werknemer...
RIE.jpg
25 maart 2019
Dat schreef staatssecretaris Tamara van Ark (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) in een brief aan de Tweede Kamer. Naast een verhoging van de boetes is...
Rijksoverheid.jpg
18 maart 2019
Vraagt u zich af hoe u uw goede ideeën kunt beschermen? En hoe u het beste kan omgaan met intellectueel eigendom, bijvoorbeeld bij samenwerking? Of...
checklist keurmerken.jpg
5 maart 2019
RAI CarrosserieNL heeft eigen leverings- en betalingsvoorwaarden laten opstellen voor het gebruik door bij haar aangesloten leden. Deze komen in de...
arbeidsongeval2.png
27 februari 2019
Op 12 februari 2019 oordeelde het Gerechtshof Den Bosch dat een sollicitant, die tijdens een meeloopdag een arbeidsongeval krijgt, geen recht heeft op...
loonsactie.JPG
27 februari 2019
Re-integratie bij ziekte is een gezamenlijke verantwoordelijkheid. De werkgever moet allerlei acties inzetten, de werknemer moet daar verplicht aan...
WAB.jpg
27 februari 2019
De Wet Werk en Zekerheid (WWZ) had als bedoeling om het ontslagrecht eenvoudiger te maken. Helaas bleek de praktijk anders. Reden voor minister...
werkkostenregeling-wkr-2020.jpg
27 februari 2019
De regering wil per 2020 de werkkostenregeling verruimen. De verruiming bestaat uit een verhoging van de vrije ruimte tot 1,7% voor de eerste € 400...
schaalmodel uitsnede.jpg
5 februari 2019
RAI CarrosserieNL heeft een aantal tools ontwikkeld die helpen om de instroom van jonge werknemers in de carrosseriebouw branche te vergroten....
Logo-Clean.png
22 januari 2019
Belangrijk nieuws voor partijen met innovatieplannen voor de transportsector: binnenkort start eindelijk een tweede aanvraagronde voor de...
subsidiewijzer.JPG
8 januari 2019
Onlangs is de Milieulijst 2019 gepubliceerd. Deze bevat de investeringen in bedrijfsmiddelen die in aanmerking komen voor de Milieu-investeringsaftrek...
wetboek.jpg
21 december 2018
Dit is een vraag die halverwege dit jaar door de Hoge Raad in Nederland is beantwoord en waar lagere rechters vervolgens mee aan de gang zijn gegaan.
CAO-Metaal.jpg
21 december 2018
Bij het bereiken van de AOW-leeftijd eindigt de arbeidsovereenkomst op die dag van rechtswege. Het is altijd wel aan te raden om dat nog tijdig en...
ziekmelding.png
3 december 2018
Het komt weleens voor dat uw werknemer zich ziek meldt en in sommige gevallen lijkt het erop dat het langer gaat duren dan een korte griep. Het is dan...
weegschaal.png
18 oktober 2018
Werknemer is op 1 januari 2014 in dienst getreden bij werkgever. Op 10 februari 2018 raakt de werknemer betrokken bij een verkeersongeval, waarna...
wetboek.jpg
18 oktober 2018
Op 10 september 2018 deed de Rechtbank Oost- Brabant uitspraak over een ontslagzaak die betrekking had op het ernstig verwijtbaar handelen van de...
WBSO header.jpg
16 oktober 2018
Start u een R&D-project? Dan kunt u uw R&D-kosten verlagen via de WBSO. U kunt het voordeel van de WBSO verrekenen via uw belastingaangifte. Graag...
Rijksoverheid.jpg
9 oktober 2018
Doet uw onderneming opdrachten voor overheden? U kunt het verzoek krijgen om vanaf 18 april 2019 facturen elektronisch in te dienen.
regelgeving.jpg
9 oktober 2018
Eén van de diensten waar u als lid van RAI CarrosserieNL gebruik van kunt maken is advies op het gebied van sociale juridische zaken.
OOC logo nieuw.jpg
18 september 2018
Velen van u hebben de weg naar het rijkgeschakeerde aanbod van OOC al gevonden. Denk aan het krijgen van een HR-advies, het opzetten van een effectief...
OOC logo transparant.png
26 juni 2018
OOC maakt het mogelijk om kostenloos advies te krijgen bij uw personeelsvraagstukken.
praktijkleren.jpg
29 mei 2018
Met de Subsidieregeling praktijkleren stimuleert het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap werkgevers om praktijkleerplaatsen en...
Europe.gif
22 mei 2018
Natuurlijk wilt u uw werknemers gezond en gemotiveerd houden. En hen duurzaam kunnen inzetten. Wilt u zich daarover laten adviseren, dan kunt u...
euro2-1.jpg
10 januari 2018
Onlangs is de Milieulijst 2018 gepubliceerd in de Staatscourant. Deze bevat de investeringen in bedrijfsmiddelen die in aanmerking komen voor de...
WBSO header.jpg
9 januari 2018
Wij hebben voor u bekeken wat in de WBSO in 2018 is gewijzigd ten opzichte van 2017.