Smart Mobility

De klant van de mobiliteitssector communiceert steeds meer digitaal. Doordat het aantal fysieke contactmomenten tussen consument en onze sector afneemt, neemt het belang van informatie en daarvoor benodigde goede data en de toegang tot die data in belangrijke mate toe.

Smart Mobility

 

Maar ook voertuigen communiceren in toenemende mate met elkaar en met hun omgeving. Ook hier neemt het belang van goede data, de beschikbaarheid en de bruikbaarheid ervan in hoog tempo toe.  Inmiddels wordt dit belang ook duidelijk onderkend door onze branche, aan onze sector gelieerde organisaties, brancheverenigingen maar ook talloze partijen die voor ons min of meer branchevreemd zijn of waren, zoals de overheid.