Smart Mobility

De klant van de mobiliteitssector communiceert steeds meer digitaal. Doordat het aantal fysieke contactmomenten tussen consument en onze sector afneemt, neemt het belang van goede data en de toegang tot die data in belangrijke mate toe. Inmiddels wordt dit belang ook duidelijk onderkend door onze branche, aan onze sector gelieerde organisaties, brancheverenigingen maar ook talloze partijen die voor ons min of meer branchevreemd zijn of waren.

Smart Mobility

Om goed en efficiënt op deze veranderende situatie in te spelen, is een groot aantal partijen nu actief om de weggebruiker op diverse manieren te beïnvloeden.   

De data zoals tegenwoordig via verschillende wegen beschikbaar is, is niet alleen waardevol in het direct contact tussen sector en klant. Ook bij het gebruik van vervoersmiddelen speelt deze data een steeds grotere rol, onder meer bij het gebruik van verschillende Intelligente Transportsystemen. 


Contactpersoon
Leo Bingen
Leo Bingen
Beleidsadviseur
+31 6 53 803 566