Toekomstbestendige Stedelijke Mobiliteit
Filter op sectie:
Toekomstbestendige Stedelijke Mobiliteit

RAI Vereniging wil een belangrijke bijdrage leveren aan het leefbaar en bereikbaar houden van de binnensteden en de verkeersveiligheid bevorderen.

Nieuwe voertuigindeling
Om een toekomstgericht antwoord te geven op deze problematiek ontwikkelt RAI Vereniging een nieuw systeem waarmee de verschillende voertuigen beter kunnen worden ingedeeld in categorieën.

Dit systeem moet zo ingericht worden dat niet alleen de voertuigen die nu op de weg zijn hiermee beter op elkaar afgestemd kunnen worden, maar ook dat toekomstige nieuwe vervoermiddelen ingepast kunnen worden. Zo wordt voorkomen dat bij elke nieuwe productontwikkeling opnieuw nagedacht moet worden wat de gebruikseisen zijn. Iets dat zowel voor de overheden als de productontwikkelaars veel onduidelijkheid oplevert.

Een nieuwe voertuigindeling is nodig omdat de huidige Wegenverkeerswetgeving niet meer goed aansluit bij de hedendaagse hybride vervoersmiddelen. Het traditionele onderscheid tussen voetgangers, fietsers en automobilisten verdwijnt met de opkomst en in verschijningsvorm naar elkaar toe groeien van bijvoorbeeld Twizy, Biro, e-bikes, speed pedelecs, scooters, e-steps en cargobikes. Dit heeft grote gevolgen voor de veiligheid van verkeersdeelnemers en de inrichting van de openbare ruimte.

Verkeersmilieus
Het nieuwe voertuigcategorie-systeem kan vervolgens gecombineerd worden met een project dat momenteel in opdracht van de ANWB wordt uitgevoerd waarbij vier nieuwe stedelijke verkeersmilieus worden ontwikkeld.  De nieuwe indeling van de openbare ruimte is beter afgestemd op de moderne mobiliteit en kan samen met de nieuwe voertuigfamilies als leidraad dienen voor een toekomstbestendige inrichting van de binnensteden.


Contactpersoon
Eric-Jan van der Berg
Eric-Jan van der Berg
Beleidsadviseur
+31 20 504 4927