Veilige mobiliteit
Veilige mobiliteit

18 maart 2021

Gezonde mobiliteit staat ook voor veilige mobiliteit. Ons doel is 0 verkeersdoden in 2050. Maar minstens zoveel aandacht, gaat uit naar de inmiddels meer dan 20.000 jaarlijkse gewonden in het verkeer. Want het leed dat gepaard gaat met verkeersongevallen is met geen pen te beschrijven.

Veiligheid staat voorop in de mobiliteitsoplossingen die wij voor ogen hebben. Daar waar fietspaden niet van de weg zijn gescheiden, zijn wij voorstander van 30km/h zones zodat tweewielers veiliger kunnen mengen met sneller en zwaarder verkeer. Maar dat kan alleen als deze wegen ook als 30km zones worden ingericht. Ook moet bestaande infrastructuur voor fietsen en scooters veiliger worden door obstakels te verwijderen. Daarnaast moet er meer ruimte op het fietspad komen voor het groeiend aantal tweewielers.

Tevens, en minstens zo belangrijk, pleiten wij voor een brede inzet van nieuwe veiligheidstechnologieën waarmee voertuigen tegenwoordig worden uitgerust. Rijtaakondersteunende systemen zijn belangrijke technologieën om het aantal ongevallen op de weg sneller en effectief te verminderen. Het delen van data uit voertuigen is daarbij van groot belang. Niet alleen om de dienstverlening aan de berijder te verbeteren. Ook stelt data delen voertuigen in staat om met hun omgeving te communiceren, zodat bijvoorbeeld voertuigen tijdig gevaarlijke situaties kunnen herkennen, de berijder hierop alert maken en eventueel zelfstandig kunnen anticiperen.

Tot slot zet RAI Vereniging in op gedragsverandering. Immers, verreweg de meeste ongevallen zijn nog altijd het gevolg van menselijk handelen. Handhaving op overtredingen, zowel op de weg als op het fietspad, moet daarom veel meer prioriteit krijgen bij politie en justitie.  

Lees hieronder al onze standpunten op het gebied van veilige mobiliteit: 

 • Stimuleer moderne rijtaakhulpsystemen (ADAS) door ze buiten de BPM te houden of een generieke korting op de BPM te geven. Moderne ADAS systemen zijn kostbaar maar dragen direct bij aan de verkeersveiligheid. 
 • RAI Vereniging vindt een helmplicht ongewenst gezien de verschillende soorten van fietsgebruik en de hieruit volgende verschillende vormen van noodzaak tot het dragen van een helm. Wij adviseren om bij bepaalde soorten fietsgebruik, bijvoorbeeld wanneer hard gefietst wordt of fietspad of rijbaan wordt verlaten, een helm te dragen.
 • We moeten in Nederland het aantal fietsdiefstallen aanpakken om de economische en sociale schade terug te dringen. 
 • Kwalitatief hoogwaardige fietsverlichting is veiliger. Dat betekent verlichting die continue brandt en zodanig ontworpen is, dat deze geschikt is voor permanente montage op de fiets en/of integratie in de belangrijkste onderdelen van de fiets. RAI Vereniging is daarom voorstander van strengere wettelijke eisen op dit vlak. Het RAI Keurmerk Fietsverlichting kan hierbij een leidraad in zijn voor de consument.
 • De huidige inrichting van steden voldoet niet meer. Er is een andere ontwerpmethodiek nodig om de groeiende diversiteit aan voertuigen in de stad veilig in goede banen te leiden, bestaande vervoersstromen te optimaliseren en daarmee de bereikbaarheid op peil te houden. De nieuwe voertuigfamilies uit het project Stedelijke Mobiliteit bieden hiervoor praktische handvatten. 
 • RAI Vereniging is voor een veilige verdeling van de verschillende mobiliteitsstromen. Het verplaatsen van de (snor) scooter naar de rijbaan, tussen vervoersmiddelen die veel groter, sneller, en vervuilender zijn, hoort daar niet bij. Daarom is de RAI vereniging niet voor het verplaatsen van de scooter naar de rijbaan, maar voor een duidelijke verdeling van de verschillende voertuigen, op basis van gebruik, snelheid en veiligheid. De beste plek voor 25 km/h voertuigen, zoals snorfiets, elektrische fietsen, elektrische bakfietsen is vooralsnog nog steeds het fietspad, het zomaar verschuiven van alleen de snorscooter naar de rijbaan kan nadelige effecten hebben voor het gebruik, verkeersveiligheid en de laagdrempeligheid. De regeling wordt overigens vaak misbruikt voor het behalen van schone lucht doelen en niet om de verkeersveiligheid te vergroten. Door de versnelde verduurzaming is de uitstoot kwestie achterhaald. 
 • RAI Vereniging is voorstander van 30km/h zones waar tweewielervoertuigen op gelijke snelheden kunnen verplaatsen en de doorstroming en verkeersveiligheid vergroot wordt. Deze zones moeten voldoen aan. 
 • RAI Vereniging is voor een verbreding van het fietspad in grote steden waar de normen qua breedte vaak niet gehaald worden. Met de komst van steeds meer mobiliteitsvormen heeft de infrastructuur aandacht nodig. Verkeerveiligheid wordt vergroten door duidelijk toereikende en veilige infrastructuur.
 • Sectie equipment wil dat het kalibreren van advanced driver assistance systems (ADAS) in auto’s in de apk-eisen opnemen. Daarnaast de veilige werking ook bij periodieke beurten, ruitreparaties of schadeherstel worden gecontroleerd. 
 • Om de veiligheid van personeel in de werkplaats te borgen, moeten alle hefbruggen in werkplaatsen in Nederland periodiek gekeurd worden en van een keurmerk worden voorzien, zoals het RAI Keurmerk Hefbruggen. 
 • Europees beleid harmoniseert en versnelt transities. Op een aantal gebieden zien wij graag meer harmonisering en Europees beleid. Zoals veiligheidvoorzieningen in voertuigen, milieueisen aan werkplaatsen, APK en keuringsrichtlijnen, maten en gewichten voor vrachtwagens (vrijbaan voor de super eco combi en LZV) en emissiestandaarden.
 • Verbetering van de verkeersveiligheid vergt een geïntegreerd beleid. Rijtaakondersteunende systemen (ADAS) spelen hier een bewezen belangrijke rol in. RAI Vereniging wil daarom dat ADAS fiscaal gestimuleerd worden om het aanschaf en gebruik te stimuleren.
 • Uitwisseling van voertuigdata moet op een verantwoorde wijze in Europees verband geregeld worden. 

Contactpersoon
Jaap Schuler
Jaap Schuler
Manager Externe Betrekkingen
+31 6 34 17 14 78