Overzicht dossiers

Filter op sectie:
APK
7D0V8486.jpg
De Algemene Periodieke Keuring (APK) is een in Europa wettelijk verplichte...
APKkeuring.jpg
Op basis van de Arbo-wet is de RDW verplicht zorg te dragen voor de veiligheid...
Block Exemption Regulation (BER)
europees parlement.jpg
De vrije mededinging wordt binnen Europa geregeld in artikel 81 en 82 van het EG...
Publicaties.jpg
De Europese automotive aftermarket blijft tot 2020 onder druk staan, concludeert...
wetboek.jpg
Sinds 1 juni 2010 is Verordening 461/2010, de zogenaamde Automotive BER, van...
Chemische stoffen en Recycling
gevaarlijke stoffern.jpg
De EU-GHS, oftewel de CLP-verordening, is de nieuwe Europese verordening over de...
koelvloeistof.jpg
Heeft u gevaarlijke stoffen in uw bedrijf, dan zult u mogelijk rekening moeten...
reageerbuis.jpg
REACH betreft de Europese stoffenwetgeving. REACH staat voor de Registratie,...
Fiscaliteit
belastingdienst.jpg
De Belasting van Personenauto's en Motorrijwielen of BPM is een indirecte...
derde dinsdag in september.jpg
Jaarlijks wordt tijdens Prinsjesdag het Belastingplan voor het komende jaar...
autobelasting.jpg
De bijtelling is een belastingmaatregel waarbij berijders van een auto van de...
Schoon en zuinig OV-busvervoer
schone lucht.jpg
De termen zuinig (CO2) en schoon (luchtkwaliteit) worden regelmatig door elkaar...
euro6.JPG
Bij het uitschrijven van een concessie in het OV-busvervoer kunnen nogal wat...
bio lpg.jpg
Tegenwoordig zijn er veel soorten brandstof en aandrijving mogelijk. In dit...
Smart Mobility
trajectcontrole.jpg
Tot voor kort werd er vaak gesproken over ITS (Intelligent Transport Systems)...
car2car.jpg
Over de effecten van Smart Mobility toepassingen op mobiliteit bestaan hoge...
TalkingTraffic.png
Het is duidelijk welk belang data en informatie voor onze sector binnen de...
Betalen naar gebruik
Subsidie- en stimuleringsregelingen
Veilig vervoer en opslag van lithium-ion accu's
Voertuigcategorieën 2.0