Overzicht dossiers

Filter op sectie:
Chemische stoffen en Recycling
gevaarlijke stoffern.jpg
De EU-GHS, oftewel de CLP-verordening, is de nieuwe Europese verordening over de...
koelvloeistof.jpg
Heeft u gevaarlijke stoffen in uw bedrijf, dan zult u mogelijk rekening moeten...
reageerbuis.jpg
REACH betreft de Europese stoffenwetgeving. REACH staat voor de Registratie,...
Fiscaliteit
belastingdienst.jpg
De Belasting van Personenauto's en Motorrijwielen of BPM is een indirecte...
derde dinsdag in september.jpg
Jaarlijks wordt tijdens Prinsjesdag het Belastingplan voor het komende jaar...
autobelasting.jpg
De bijtelling is een belastingmaatregel waarbij berijders van een auto van de...
Klimaatakkoord
BMW FCEV 2.jpg
23 november 2020
Het aantal elektrische voertuigen (EV) stijgt. Dat geldt voor zowel batterij-...
Smart Mobility
trajectcontrole.jpg
Tot voor kort werd er vaak gesproken over ITS (Intelligent Transport Systems)...
car2car.jpg
Over de effecten van Smart Mobility toepassingen op mobiliteit bestaan hoge...
TalkingTraffic.png
Het is duidelijk welk belang data en informatie voor onze sector binnen de...
Betaalbare mobiliteit
PBM - Normen Motorkleding
Subsidie- en stimuleringsregelingen
Veilig vervoer en opslag van lithium-ion accu's
Voertuigcategorieën 2.0
Wet- en regelgeving speed pedelec