Sacha Boedijn

Sectie­manager Personen­auto's en lichte bedrijfs­wagens | Zware bedrijfs­wagens

Sacha Boedijn

Werken in een speelveld tussen overheid en het bedrijfs­leven is wat ik graag doe. Binnen RAI Vereniging ben ik verantwoordelijk voor de secties Personen­auto's, Lichte en Zware bedrijfs­wagens. Om de doelen van de leden te verwezenlijken zijn directe relaties met belangen­organisaties, politiek, overheden en consumenten­organisaties essentieel. Samen met collega's en de leden zet ik mij in voor de belangen van de leden met als doel de economische vitaliteit van de automotive en trucksector uit te bouwen. Speerpunten in het beleid zijn Duurzame mobiliteit, Fiscaliteit en ITS en Connectivity.