Het Gouden RAI Wiel

Het Gouden RAI Wiel

Het Gouden RAI Wiel is in 2003 in het leven geroepen om personen of instellingen te eren en te stimuleren, die zich op nationaal of internationaal niveau onderscheiden op het gebied mobiliteit. De prijs wordt ieder jaar uitgereikt door een bewindspersoon van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat tijdens het RAI Mobiliteits­diner, een evenement waar de top van de Nederlandse mobiliteits­sector bij elkaar komt om van gedachten te wisselen over de ontwikkelingen in de mobiliteit.

De jury

De vijfkoppige jury van Het Gouden RAI Wiel, het Comité van Aanbeveling, bestaat uit voorzitters van diverse belangen­organisaties. Naast RAI Vereniging voorzitter Frits van Bruggen hebben in de jury zitting Ingrid Thijssen (voorzitter VNO-NCW), Elisabeth Post (bestuursvoorzitter TLN), Marga de Jager (CEO ANWB) en Han ten Broeke (bondsvoorzitter BOVAG).

Winnaars Gouden RAI Wiel

Wie gingen voor?

Voorgaande winnaars van Het Gouden RAI Wiel

Winnaars Gouden RAI Wiel. Ieder jaar wint een bedrijf, persoon of organisatie het Gouden RAI Wiel. Wie wint hem dit jaar?

 • 2024 Veilig Verkeer Nederland
 • 2023 TeamAlert
 • 2022 Albert Heijn
 • 2021 De weginspecteurs van Rijkswaterstaat
 • 2020 Niet uitgereikt i.v.m. Corona
 • 2019 Fastned
 • 2018 Melanie Schultz van Haegen, oud-minister van Infrastructuur en Milieu
 • 2017 Wim van der Leegte, VDL
 • 2016 Strategic Area Smart Mobility van de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e)
 • 2015 Kennisinstituut voor Mobiliteits­beleid (KiM)
 • 2014 De Verkeers­onderneming
 • 2013 NS
 • 2012 SWOV
 • 2011 prof.mr.dr. J.P. Balkenende
 • 2010 Advanced Automotive Design (TU Delft)
 • 2009 prof.dr. W.J. Ockels (TU Delft)
 • 2008 mr. G.H.N.L. Van Woerkom (ANWB)
 • 2007 mevrouw drs. K.M.H. Peijs
 • 2006 mr. P.A. Nouwen
 • 2005 The Toyota Motor Corporation
 • 2004 TNO (in het bijzonder TNO Automotive)
 • 2003 mr. Pieter van Vollenhoven, voorzitter Raad voor Transportveiligheid

"Jaarlijks wordt Het Gouden RAI Wiel uitgereikt aan een persoon of instelling om deze te eren en te stimuleren voor zijn/haar inzet op nationaal of internationaal niveau op het gebied van mobiliteit."