Mobiliteitsdiner

Mobiliteits­diner

Het RAI Vereniging Mobiliteits­diner is een jaarlijks terugkerend evenement waar de top van de Nederlandse mobiliteits­sector bij elkaar komt om van gedachten te wisselen over de ontwikkelingen in de mobiliteits­ector. Ieder jaar stelt RAI Vereniging tijdens het Mobiliteits­diner een actueel onderwerp centraal dat past bij onze verenigingsspeerpunten betaalbare, duurzame en veilige mobiliteit. Het is traditie dat de minister van Infrastructuur en Waterstaat aanwezig is om zijn of haar visie op ontwikkelingen in de mobiliteit te delen. Daarnaast is het ook traditie dat het Mobiliteits­diner plaatsvindt in de Glazen Zaal in Den Haag. Tevens reikt de bewindspersoon tijdens de bijeenkomst Het Gouden RAI Wiel uit.

Thema’s Mobiliteitsdiner

Thema's afgelopen jaren

Thema’s Mobiliteits­diner

 • 2023 Betalen naar gebruik, hoe krijgen wij het deze keer wél voor elkaar?’
 • 2022 Hoe bereiken we de klimaatdoelstellingen met de sector mobiliteit?
 • 2021 Op weg naar gezonde mobiliteit (geannuleerd i.v.m. COVID-19)
 • 2020 Mobiliteit in verkiezings­tijd (geannuleerd i.v.m. COVID-19)
 • 2019 Stedelijke mobiliteit
 • 2018 Veranderende tijdperken en de betekenis daarvan voor mobiliteit
 • 2017 Mobiliteit 2030
 • 2016 Mobiliteit 2025 en smart mobility
 • 2015 Gaan jongeren en jong volwassenen nu echt anders met mobiliteit om?
 • 2014 Hebben we het stuur nog zelf in handen?
 • 2013 Trends in mobiliteit 2030
 • 2012 Beter benutten
 • 2011 Het verbeteren van de bereikbaarheid in Nederland
 • 2010 Wanneer start Anders Betalen voor Mobiliteit èn rijden we binnen afzienbare tijd allemaal elektrisch?

"Tijdens het Mobiliteits­diner wordt altijd gekeken naar de toekomst van de mobiliteit. Hoe ziet de mobiliteit er nu precies uit en wat kan RAI Vereniging daaraan bijdragen en verbeteren."