Scooters en Motoren

De sectie Scooters en de sectie Motoren behartigen de belangen van de Nederlandse importeurs van motorfietsen, motorscooters en brom- en snorfietsen. Dat doen zij ook voor importeurs en grossiers van de bij de GT-producten behorende accessoires, zoals banden, helmen, kleding, olie- en smeermiddelen, onderdelen, werkplaatsinrichting en -gereedschappen.

Leden zijn vestigingen van mondiaal opererende GT-fabrikanten, zelfstandige GT-producenten die in Nederland fabriceren of zelfstandige ondernemingen die een exclusieve importovereenkomst hebben met een GT-fabrikant.

De belangrijkste activiteiten van de secties zijn:

  • Behartigen van collectieve ledenbelangen bij Nederlandse en Europese overheden (politieke lobby)
  • Monitoren van relevante ontwikkelingen en de leden daarover informeren
  • Publiceren van feiten, cijfers, analyses en opinies
  • Begeleiden van leden bij technische vraagstukken en regelgeving
  • Collectieve promotie van het product gemotoriseerde tweewieler
  • Organisatie van (informele) bijeenkomsten waar leden elkaar kunnen ontmoeten
  • Het waarborgen van een gunstig ondernemersklimaat voor de leden, onder meer via het lidmaatschap van VNO-NCW

 

Lees verder

Nieuws

Twitter (@RAIVereniging)