Internationale koepelorganisaties

RAI Vereniging

Internationale koepel­organisaties

Op internationaal gebied wordt door nationale branche-organisaties samengewerkt in koepel­organisaties.

Sectie auto's en
sectie Zware bedrijfs­wagens

ACEA

Association des Constructeurs Européen d'Automobiles (België) / Vereniging van Europese Automobielfabrikanten.

Voor leden van de secties Personen­auto's en lichte bedrijfs­wagens en Zware bedrijfs­wagens is professionele belangenbehartiging van groot belang. Wat betreft de Nederlandse belangen doet RAI Vereniging dit zelfstandig in Den Haag. Aangezien steeds meer regelgeving afkomstig is vanuit de Europese Unie is RAI Vereniging ook aangesloten bij ACEA.

Binnen ACEA worden alle belangrijke dossiers gevolgd en zijn voor diverse disciplines specialisten aanwezig. RAI Vereniging heeft zitting in diverse organen van ACEA. Zo hebben de secties Personen­auto's en lichte bedrijfs­wagens en Zware Bedrijfs­wagensonder meer zitting in het liaison committee. In dit overlegorgaan komen alle verenigingen van autoproducenten en import­organisaties bijeen.
Aangezien ACEA slechts de Europese fabrikanten vertegenwoordigt, is er ook veel overleg met JAMA (Japanse autofabrikanten) en KAMA (Koreaanse autofabrikanten).

ACEA

Sectie auto's en
sectie Zware bedrijfs­wagens

OICA

Organisation Internationale des Constructeurs d'Automobiles (Frankrijk) / Internationale Organisatie van Automobielfabrikanten.

De OICA is de mondiale vereniging van nationale associaties van de auto-industrie en is daarmee de spreekbuis van de nationale autoverenigingen. Vooral op het gebied van technische aangelegenheden en tentoonstellingen heeft de OICA invloed.

De OICA stelt in nauw overleg met de aangesloten associaties de tentoonstellingskalender op, zodat de belangrijkste autotentoonstellingen in de wereld elkaar niet overlappen.
Verder probeert de OICA eenduidigheid te krijgen in technische regelgeving voor fabrikanten op alle continenten. Dit vereenvoudigt de productie en leidt tot efficiëntere processe

OICA

Sectie RAI Automotive Industry NL

CLEPA

European Association of Automotive Suppliers / Europese Vereniging van automotive leveranciers.

CLEPA vertegenwoordigt als Europese koepel­organisatie de belangen van de mondiale automotive toeleverings­industrie. 75 van de meest prominente leveranciers van auto-onderdelen, systemen en modules en 13 nationale koepel­organisaties, waaronder RAI Automotive Industry, zijn lid. Zij vertegenwoordigen meer dan 3000 bedrijven met circa 3 miljoen werknemers. Samen zorgen zij voor alle producten en diensten in de automotive toeleveringsketen.
CLEPA is gevestigd in Brussel en wordt door de Europese Instituten, de Verenigde Naties en andere automotive vertegenwoordigers (zoals ACEA, JAMA en MEMA, OESA) beschouwd als gesprekspartner. RAI Automotive Industry heeft zitting zowel in het CLEPA Bestuur als in de Stuurgroep.

CLEPA

Sectie RAI Automotive Industry NL

EGEA

European Garage Equipment Association.

EGEA vertegenwoordigt 11 nationale branche­organisaties, waaronder RAI Equipment. Gezamenlijk vertegenwoordigen zij de belangen van 650 industrie- en distributiebedrijven van garageuitrusting met 40.000 werknemers en een totale omzet van € 2000 miljoen. Harmonisatie van wetgeving ten aanzien van garageuitrusting in de diverse Europese landen is de kerntaak van EGEA. Met beslissers in veiligheid- en milieu gerelateerde wetgeving wordt getracht common standards te benoemen voor constructie en installatie van garage-uitrusting. RAI Equipment heeft zitting in het EGEA bestuur.

EGEA

Sectie RAI Aftermarket

FIGIEFA

International Federation of Automotive Aftermarket Distributors.

FIGIEFA vertegenwoordigt de belangen van de importeurs en grossiers in automaterialen. 26 nationale branche­organisaties, waaronder RAI Aftermarket vertegenwoordigen 23 landen waarmee de organisatie een wereldwijde dekking heeft. FIGIEFA is gevestigd in Brussel. Het behoud van een open automotive aftermarket met vrije concurrentie op Europees en internationaal niveau beschouwt FIGIEFA als haar kerntaak. Daarvoor wordt het wetgevend proces nauw gevolgd en waar nodig beïnvloed. RAI Aftermarket heeft zitting in het FIGIEFA bestuur.

FIGIEFA

Sectie RAI Aftermarket

ETO

European Tuning Organization.

ETO vertegenwoordigt de belangen van de fabrikanten en importeurs van producten die de prestaties, uiterlijk en comfort van een voertuig bevorderen.
Zij opereren op Europees niveau waarbij de leden bestaan uit branche­organisaties uit 9 verschillende landen.

ETO

Sectie Fietsen

CONEBI

Confederation of the European Bicycle Industrie

CONEBI is ontstaan uit een fusie (in 2014) van COLIBI en COLIPED en behartigt de belangen van de Europese fiets­industrie. Naast belangenbehartiging geeft CONEBI jaarlijks het European Bicycle Industry & Market Profile (BIMP) uit, een internationaal erkende bron van markt­informatie.
Sacha Boedijn, sectie­manager Fietsen van RAI Vereniging, is penningmeester van CONEBI.

CONEBI

Sectie Motoren en sectie Scooters

ACEM

ACEM (Association des Constructeurs Européens de Motocycles), is de koepel­organisatie van de Europese Motorfiets Industrie.

ACEM vertegenwoordigt de belangen van 11 fabrikanten. Deze fabrikanten vertegenwoordigen gezamenlijk 24 merken van zowel motoren als scooters en 15 nationale associaties uit 13 Europese lidstaten. Het economisch belang van deze aangesloten fabrikanten en associaties omvat een jaarlijkse omzet van 10 miljard euro en een werkgelegenheid voor meer dan 200.000 mensen.

Het product aanbod varieert van kleine 50cc scooters tot aan motorfietsen met een cilinderinhoud van meer dan 1000cc. Dit aanbod is te verdelen in verschillende segmenten zoals touring, commutor, sport, super sport, all road en custom motoren. De bij ACEM aangesloten fabrikanten zijn verantwoordelijk voor 90% van de Europese productie.
De Gemotoriseerde Tweewieler sector vertegenwoordigt een toegevoegde waarde van meer dan 1,5 miljard euro per jaar. De ACEM leden zijn hiervan voor 90% verantwoordelijk voor de productie en bestrijken 95% van de totale Europese markt.
De sectie Motoren en sectie Scooters van RAI Vereniging heeft zitting in het Executive Committee van ACEM.

ACEM

IMMA

International Motorcycle Manufacturers Association vertegenwoordigt op mondiaal vlak de nationale branche­organisaties voor Gemotoriseerde Tweewielers.

IMMA

Sectie RAI CarrosserieNL

CLCCR

De in 1961 opgerichte CLCCR (Comité de Liaison de la Construction de Carrosseries et de Remorques) vertegenwoordigt wereldwijd de belangen van meer dan 1000 trailer- en carrosseriefabrikanten en 50 bussenfabrikanten. De 13 vertegenwoordigde landen zijn gezamenlijk goed voor ruim 100.000 banen en een omzet van €15 miljard.

RAI CarrosserieNL heeft zitting in het bestuur. CLCCR richt zich met name op belangenbehartiging op het gebied van wet- en regelgeving (ECE in Geneve en EU-richtlijnen in Brussel) en biedt een platform waar de nationale organisaties kennis kunnen delen.
De CLCCR heeft ook een Technical Committee (TC) dat tweemaal per jaar bijeen komt. Deelnemers aan dit technische overleg zijn de nationale brancheverenigingen, maar ook enkele fabrikanten van aanhang­wagens en opleggers.

CLCCR