Marktinformatie
Scenariostudies

Ontwikkelingen in de toekomst hebben een grote impact op de branche. De toekomst is echter steeds moeilijker te voorspellen. Dit maakt het lastig voor ondernemingen om tot toekomstvaste keuzes te komen en een scherp zicht op risico’s te ontwikkelen.

auto's in stad

De meeste ondernemingen houden in de praktijk vooral rekening met één scenario, dat vaak gebaseerd is op een geambieerd toekomstbeeld. De afgelopen jaren is duidelijk geworden dat dit veel risico’s met zich meebrengt. Een dynamische omgeving maakt het noodzakelijk om rekening te houden met meerdere mogelijke toekomstsituaties.

Alternatieve beschrijvingen van de toekomst
Scenarioplanning is een methode om die verschillende toekomstbeelden te creëren. De methode is geen manier om de toekomst te voorspellen, maar om met onzekerheid om te kunnen gaan. Een goed toekomstscenario is mogelijk, geloofwaardig en relevant:

  • mogelijk en geloofwaardig: het scenario zou werkelijkheid kúnnen worden
  • relevant: het scenario beschrijft ontwikkelingen die een grote impact op de branche en de bedrijven die in deze branche actief zijn.

Scenariostudies geven inzicht in heden en toekomst
Scenario’s geven nieuw inzicht op het heden en helpen bij strategievorming voor de toekomst. Op basis van toekomstscenario’s kunnen ondernemers nadenken over een strategie waarmee hun bedrijf in alle scenario's succesvol is en verschillende strategieën ontwikkelen voor de verschillende scenario's en de organisatie zo inrichten dat zij snel op nieuwe ontwikkelingen in kunnen springen.

BOVAG-RAI scenariostudie
BOVAG en RAI Vereniging zijn overtuigd van de toegevoegde waarde van scenariostudie. In samenwerking met adviesbureau Jester Strategy hebben zij daarom in 2015 een scenario-onderzoek uitgevoerd naar de markt voor onderhoud en reparatie van personenauto’s (aftermarket) en de branche van gemotoriseerde tweewielers.