Nationaal netwerk

RAI Vereniging

Nationaal netwerk

RAI Vereniging beschikt over een uitgebreid netwerk binnen de mobiliteits­sector en heeft zitting in (besturen van) verschillende organisaties.

 • Mobiliteits­alliantie

  Mobiliteits­alliantie, mobiliteit hoog op de politieke agenda

  De Mobiliteits­alliantie is een uniek samenwerkingsverband van meer dan 25 partijen, opgericht om ervoor te zorgen dat de bewegingsvrijheid van Nederland ook in de toekomst behouden blijft. Dit vraagt om een verandering naar een nieuw, slimmer mobiliteits­systeem waarin zowel de reiziger als de ondernemer flexibel kan reizen. De alliantie zet zich in om mobiliteit hoog op de politieke agenda te krijgen, bijvoorbeeld door expliciete aandacht en geld in het coalitieakkoord van het kabinet. De kernwaarden duurzaam, veilig en betaalbaar van RAI Vereniging zijn ook waarden van de Mobiliteits­alliantie. RAI Vereniging is een van de oprichters van de Mobiliteits­alliantie; is zeer actief in de verschillende werkgroepen en participeert in het voorzittersoverleg.

  Bekijk website Mobiliteits­alliantie, mobiliteit hoog op de politieke agenda

 • VNO-NCW en MKB

  VNO-NCW en MKB, samen voor duurzame groei en een goed ondernemingsklimaat

  RAI Vereniging is een vereniging van ondernemers. Daarom participeert RAI Vereniging actief in VNO-NCW en MKB, deze koepel van brancheverenigingen vertegenwoordigt ondernemingen van uiteenlopende grootte en verspreid over alle sectoren, zoals beursgenoteerde bedrijven, familiebedrijven, het midden- en kleinbedrijf en jonge ondernemingen. In samenwerking met overheden en andere maatschappelijke partijen streeft VNO-NCW en MKB naar een inclusief en duurzaam Nederland, waar iedereen profiteert van toenemende welvaart. Daar is duurzame economische groei voor nodig en een goed ondernemingsklimaat om dat mogelijk te maken.

  Bekijk website VNO-NCW en MKB, samen voor duurzame groei en een goed ondernemingsklimaat

 • Verkeers­veiligheidscoalitie

  Verkeers­veiligheidscoalitie, samen voor betere verkeers­veiligheid

  De Verkeers­veiligheidscoalitie bestaat sinds 2017 en is een samenwerkingsverband van enkele tientallen maatschappelijke organisaties, private partijen en kennisinstellingen die zich inzetten voor betere verkeers­veiligheid. RAI Vereniging participeert in de Verkeers­veiligheidscoalitie, omdat het past bij de ambitie van RAI Vereniging om bij te dragen aan veilige mobiliteit. De leden van RAI Vereniging zijn als fabrikanten en importeurs van voertuig­en in Nederland dagelijks bezig met het verhogen van de verkeers­veiligheid.In de NAL stuurgroep zitten geen private representanten van de markt.

  Bekijk website Verkeers­veiligheidscoalitie, samen voor betere verkeers­veiligheid

 • Instituut voor Duurzame Mobiliteit

  Instituut voor Duurzame Mobiliteit om Duurzame Mobiliteit te bevorderen

  Het Instituut voor Duurzame Mobiliteit werkt samen met de mobiliteits­sector aan een duurzame toekomst. Als kennisinstituut voor duurzame mobiliteit wil het namens haar partners aanjager zijn van duurzaamheid richting de professionals in de mobiliteits­branche. RAI Vereniging is oprichter van het instituut om bij te dragen aan een duurzame toekomst van de mobiliteit.

 • SWOV

  SWOV (Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeers­veiligheid), onderzoek om de verkeers­veiligheid te verbeteren

  SWOV is het nationaal wetenschappelijk instituut voor verkeers­veiligheidsonderzoek. Het is onze missie om met kennis uit wetenschappelijk onderzoek bij te dragen aan een veiliger wegverkeer. RAI Vereniging participeert in de Raad van Toezicht om daarmee bij te dragen aan onderzoek dat op praktische wijze bijdraagt aan het veiliger maken van de mobiliteit in Nederland.

  Bekijk website SWOV (Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeers­veiligheid), onderzoek om de verkeers­veiligheid te verbeteren

 • Innovam

  Innovam, werken aan de juiste vakmensen

  Wij zijn de opleider voor de mobiliteits­branche. Innovam gelooft dat de mobiliteits­branche als geheel optimaal functioneert als vakmensen zich ontwikkelen. Daarom helpen wij iedereen om het beste uit zichzelf en het en bedrijf te halen. Sinds 1948 geeft innovam praktische trainingen, advies, en kwalificeren zij vakmensen. De juiste vakmensen binden en boeien is een van de belangrijkste onderwerpen voor de leden van RAI Vereniging een belangrijke reden om zeer actief te zijn bij innovam.

  Bekijk website Innovam, werken aan de juiste vakmensen

 • Connekt

  Connekt is het netwerk voor mobiliteit en logistiek waar we gezamenlijk werken aan innovatie en duurzame bereikbaarheid

  De reden dat wij verbonden zijn aan Connekt is omdat onze leden bezig zijn met duurzame en slimme mobiliteit en dat Connekt voor ons een plek is om kennis te delen met andere partijen over deze onderwerpen. Connekt is een onafhankelijk netwerk voor duurzame mobiliteit en logistiek. Een mix van kennis, creativiteit en daadkracht. Ze signaleren een groeiende vraag naar betaalbare en toegankelijke mobiliteit van personen en goederen. Als non-profit ledennetwerk zien ze kansen en mogelijkheden om op publiek-private basis samen te werken aan de uitdagingen in de sector. Denk hierbij aan verduurzaming, digitalisering en verstedelijking.

  Bekijk website Connekt is het netwerk voor mobiliteit en logistiek waar we gezamenlijk werken aan innovatie en duurzame bereikbaarheid