Keurmerk Hefbruggen

Het jaarlijks (laten) controleren en onderhouden van hefbruggen is volgens de Arbowetgeving verplicht. Werkgevers zijn tenslotte verantwoordelijk voor de veiligheid van hun werknemers. Hefbruggen worden vaak zwaar belast en intensief gebruikt en zijn daardoor onderhevig aan slijtage. Een defect kan leiden tot een zeer onveilige werksituatie. De verplichting van onderhouden en keuren geldt voor alle hefsystemen binnen een bedrijf. Buiten de verplichte keuring vanuit de Arbowetgeving, eist de RDW dat een bedrijf dat autokeuringen uitvoert deze keuringen verricht op een hefbrug die gekeurd is door een door de RDW erkend keurmerk. RAI Vereniging Keurmerk Hefbruggen is daar één van.

Keurmerk Hefbruggen

Deskundige keuring 
Een bedrijf is verplicht om onderhoud uit te voeren. Voor deskundige keuring, onderhoud en reparaties kan een bedrijf terecht bij bedrijven die zijn aangesloten bij het RAI Vereniging Keurmerk Hefbruggen. Het keurmerk heeft landelijke dekking en is door de RDW, BOVAG, Focwa, VACO erkend en bij de Arbeidsinspectie bekend. U heeft pas zekerheid of uw hefbrug voldoet als deze gekeurd is volgens de EN NEN 1493.

Branchenorm
De Arbeidsinspectie heeft in haar garageonderzoek in 2010 onder andere geconcludeerd dat niet alle hefbruggen in de branche jaarlijks gekeurd worden. Eén van de oorzaken daarvan is de verwarring rond de keuring van APK- en niet-APK-hefbruggen. Bovag heeft daarom in samenwerking met Focwa en Vaco een branchenorm opgesteld, die door de Arbeidsinspectie is goedgekeurd en nu is opgenomen in de Arbocatalogus.

Zekerheid
Als een werkgever zijn hefsystemen laat keuren dan is hij zeker van de volgende punten:

 • De werknemer een veilige werkplek heeft (Arbowetgeving)
 • De keuring door opgeleide keurmeesters is uitgevoerd
 • Het hefsysteem voldoet aan alle eisen die zijn opgenomen in de laatste versie van Europese norm NEN EN 1493
 • Het hefsysteem voldoet aan de gestelde eisen van het RDW
 • Regelmatige steekproeven en beoordelingen door een onafhankelijke instantie, Liftinstituut, garanderen de kwaliteit van het Keurmerk.

Keuringseisen
In principe moet iedere hefbrug voldoen aan de laatste stand der techniek. Afhankelijk van het bouwjaar van de hefbrug wordt de volgende norm gebruikt:

 • Bruggen tot en met 1997: P159 arbeidsinspectieblad
 • Bruggen vanaf 1998: de NEN EN 1493

Keuringssticker
Als een hefbrug is goedgekeurd wordt er een RAI Vereniging Keurmerk Hefbruggen sticker opgeplakt:

 • Sticker met een individueel keuringsnummer gekoppeld aan de hefbrug
 • Checklist met alle keuringspunten
 • Registratie van de keuring bij het keurmerk
 • Registratie van APK hefbruggen bij de RDW
 • Een keuringssticker is een 1 jaar geldig. Hierna moet de hefbrug opnieuw onderhouden en gekeurd worden.

Interpretatiecommissie 
Verschillen tussen keuringen en keurmerken zouden eigenlijk niet mogen optreden, omdat de Europese norm NEN EN 1493 voor iedere hefbrug en keurmeester geldt. Toch blijkt dit in de praktijk wel voor te komen.

Helaas constateren wij verschillen tussen de keurmerken in Nederland. Een verschil in interpretatie is altijd mogelijk, maar sommige praktijksituaties zijn dermate duidelijk dat er geen verschil kan en mag zijn.

Om meer duidelijkheid en eenheid in de markt te krijgen en daarmee de kwaliteit te verhogen, hebben twee kwaliteitskeurmerken de handen ineengeslagen. De initiatiefnemers Autec-VLT Automotive Equipment en Keurmerk Hefbruggen van RAI Vereniging hebben besloten een interpretatiecommissie op te richten. Met elkaar wordt gekeken waar de verschillen zich voordoen en hoe de norm de regels heeft bedoeld.

Ieder keurmerk opereert in de markt zelfstandig, alleen de vertaling van de norm wordt door iedere keurmeester eenduidig toegepast. Naar verwachting ontstaat er zo meer duidelijkheid in de markt.

Het RME systeem van de RDW
Op dit moment is er nog geen koppeling tussen het keurmerk registratiesysteem en het RME systeem van de RDW.

Er wordt aan gewerkt om deze zo spoedig mogelijk te realiseren. Voor het garagebedrijf levert het geen problemen op als de hefbruggen nog niet zichtbaar zijn in het RME systeem. De hefbrug moet wel voorzien zijn van een geldige RAI keurmerk sticker met aparte APK sticker.

Deelnemende bedrijven aan RAI keurmerk Hefbruggen

Deelnemen aan het keurmerk
Bent u als bedrijf producent en/of leverancier van werkplaatshefbruggen en heeft u geruime tijd ervaring in het onderhouden en keuren van hefbruggen, dan kunt u deelnemen aan het keurmerk. 

 Meer informatie: Martijn van Eikenhorst

Werkgroep Hefbruggen

Het beleid van RAI Vereniging keurmerk Hefbruggen wordt geïnitieerd door de werkgroep hefbruggen. Het voorgestelde beleid wordt geaccordeerd door het bestuur van sectie Equipment.

De werkgroep hefbruggen bestaat uit de volgende leden:

 • Dennis Brünings, Overlander B.V.
 • Chris Kuijer, Mectec hefbruggen en equipment B.V.
 • Rob Lammers, Saarloos Automotive Equipment B.V.
 • Eric van ’t Oever, Explora B.V.
 • Joren van der Linden, Lindeboom Equipment Support

Contactpersoon
Martijn van Eikenhorst
Martijn van Eikenhorst
Sectiemanager RAI Equipment / Scooters / Motoren
+31 20 504 4923