Marktinformatie
ING: Truck- en trailermarkt: na een diep dal op weg naar herstel

5 augustus 2020

Transporteurs en fleetowners trappen op de rem en investeren in 2020 fors minder in trucks en trailers. Als een nieuwe virusuitbraak uitblijft, trekken de investeringen in trucks en trailers in 2021 licht aan. In navolging van de lagere vervoersvraag is de verwachting dat de vloot krimpt. Afstoot van oude voertuigen biedt in deze omstandigheden een mogelijkheid om het wagenpark op te schonen en zuiniger te maken.

Met de coronacrisis is het tij in de truck- en trailermarkt versneld gekeerd. Na forse uitbreiding van het park in de periode 2016-2018 en afkoeling van de markt in 2019, is er door de economische terugslag bij veel bedrijven nu sprake van overcapaciteit. Naar verwachting ziet de wegtransportsector (87% van de totale vervoersprestatie) de omzet in 2020 met dubbele cijfers dalen.

Dit werkt door in het aantal gereden kilometers en de investeringen in nieuw materieel. Hoe volgend jaar eruit ziet, is veel onzekerder dan anders. Als een tweede virusuitbraak en nieuwe maatregelen uitblijven (ING basisscenario) volgt er herstel. Zo niet dan komen de investeringen verder onder druk en is er meer geduld nodig. Daar komt bij dat brexit voor de transportsector ook nog steeds een onzekerheid met zich meebrengt.

Lees hier het hele rapport.