Marktinformatie
Mobiliteit in Cijfers Auto's 2020 - 2021

9 oktober 2020

Mobiliteit in Cijfers Auto's is een jaarlijkse publicatie van BOVAG en RAI Vereniging en biedt een compleet naslagwerk van de mobiliteitssector.

MiC Auto's

Het geeft uitvoerige informatie over het bezit en gebruik van personen- en bedrijfsauto's, registraties, onderhoud en de ontwikkelingen op het gebied van files. 

Daarnaast wordt uitgebreid stilgestaan bij de economische en fiscale betekenis van deze vervoermiddelen.