Nieuwe sidecodes en wijzigingen Regeling kentekens

3 april 2014

De RDW heeft vier nieuwe sidecodes (11 t/m 14) voor kentekens vastgesteld. Bromfietsen gaan als eerste over op sidecode 11. Onder meer de Regeling kentekens en kentekenplaten is hierop aangepast.

Kentekenplaten

De uitgifte van kentekens door de RDW gebeurt op basis van een codering per kentekenreeks (‘sidecode’). Momenteel zijn -afhankelijk van de voertuigcategorie- de sidecodes 6, 7, 8, 9, en 10 in gebruik.

De sidecode nr. 10 raakt voor de voertuigcategorie bromfietsen ‘op’; er zijn daarom per 1 april 2014 vier nieuwe sidecode vastgelegd voor de Nederlandse kentekens:

• sidecode 11 : AAA-99-A *
• sidecode 12 : A-99-AAA *
• sidecode 13 : 9-AA-999 *
• sidecode 14 : 999-AA-9 *
(*de A staat voor een letter, de 9 staat voor een cijfer)

De nieuwe sidecodes zullen per voertuigcategorie gebruikt gaan worden zodra sidecode 10 ‘op’ is.

Bromfietsen
Dat is als eerste het geval bij bromfietsen; daarvoor zal de RDW medio april 2014 voor bromfietsen overschakelen op sidecode 11 (en dan in de toekomst 12, 13 en 14).

Per sidecode hebben alle voertuigcategorieën hun eigen letters die gebruikt worden.

Regeling kentekens en kentekenplaten
De nieuwe sidecodes zijn formeel verwerkt in de ‘Regeling kentekens en kentekenplaten’. Die wijziging is gepubliceerd in Staatscourant 9002 van 31 maart 2014, waarbij ook een aantal andere Regelingen m.b.t. kentekens is gewijzigd. Ook zijn verbeteringen van wetstechnische en redactionele aard doorgevoerd.

De bijlagen bij de Regeling kentekens en kentekenplaten en bij de Regeling eisen goedkeuring kentekenplaten 2000 zijn integraal in deze wijziging gepubliceerd. De publicatie van de Staatscourant heeft daardoor een omvang van 20 MB. U vindt deze op: https://www.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2014-9002.html.

Meer informatie: Kees Pereboom