Volgas tegen snorfietsvoorstel minister Schultz

26 september 2014

De GT-branche geeft dezer dagen (opnieuw) volgas tegen het voorstel voor een wetswijziging waardoor snorfietsers in alle gemeenten naar de rijbaan kunnen worden verplaatst en een helm op moeten. En met veel succes in de media. Dat alles in aanloop naar het overleg in de Tweede Kamer over dit onderwerp.

scooter in Amsterdam

Afgelopen maandag had GT-secretaris Gemma Warmerdam een gesprek met de gemeente Amsterdam naar aanleiding van haar brief met indringende vervolgvragen over hun voornemen om de snorfiets naar de rijbaan te verbannen.

Cijfers handhaving
Belangrijk gespreksonderwerp was in hoeverre de gemeente harde en actuele cijfers heeft over handhaving. Dat blijkt niet het geval. De minister schrijft in haar brief aan de Tweede Kamer dat Amsterdam aangeeft dat zij op het punt van handhaving als middel tegen scooteroverlast wel zo’n beetje alles heeft geprobeerd. Maar uiteindelijk kan Amsterdam niet onderbouwen wat ze heeft gedaan aan handhaving van te hard rijden door scooters omdat de cijfers niet zijn uitgesplitst. In de cijfers die naar de Kamer zijn gestuurd zitten ook hangjongeren, inbraken, overtredingen vanwege alcohol, bromfietsen etc.

Coalitie
De afdelingen GT van BOVAG en RAI Vereniging staan niet alleen in strijd tegen dit onzalig voornemen, want ook ANWB, KNMV en VVN zien er niks in. Ook zij zien grote bezwaren vanwege handhaving en vooral de verkeersveiligheid van snorfietsers tussen sneller rijdende en steviger voertuigen.

We zijn benieuwd of wat de politie van het voorstel van de minister vindt. Wat vinden zijn van de veiligheid van deze groep kwetsbare verkeersdeelnemers en de handhaafbaarheid? 

Media
Deze week is dit in ruime mate opgepakt in media. De Telegraaf stelde vast dat het Amsterdamse gemeentebestuur ‘tegengas’ van Den Haag zou kunnen verwachten. Dat werd overgenomen in het Parool en op de zender AT5, die melden dat het plan zou kunnen sneuvelen in de Tweede Kamer.

Symboolpolitiek
Op 9 oktober bespreekt de Tweede Kamer, in haar Algemeen Overleg Verkeersveiligheid, of minister Schultz van Infrastructuur en Milieu de ruimte krijgt om met een wetsaanpassing aan Amsterdam de mogelijkheid te bieden om lokaal een helmplicht in te voeren. Dat is immers nu wettelijk niet mogelijk. Alles is er nu op gericht om de Kamerleden ervan te overtuigen dat zij deze ‘levensgevaarlijke symboolpolitiek’ niet moeten willen.

Den Haag
Wat de minister voorstelt, doet zij ten behoeve van alle gemeenten in Nederland, met nadruk op de vier grote steden. Het College van B&W van Den Haag heeft echter al laten weten dat hun gemeente niets ziet in het verplaatsen van snorfietsers, te verkeersgevaarlijk.

Meer informatie: Gemma Warmerdam