Europese parlementaire enquêtecommissie dieselemissies van start

10 maart 2016

Nu de opdrachtomschrijving en de bemensing rond is, kan de parlementaire enquêtecommissie EMIS van het Europees Parlement aan de slag.

Kathleen van Brempt, voorzitter EU commissie EMIS

In december 2015 stemden de voorzitters van de fracties in het Europees Parlement in met de komst van deze onderzoekscommissie.

De EP-Commissie Emissiemetingen in de automobielsector (EMIS) gaat onder meer uitzoeken sinds wanneer de Europese Commissie op de hoogte was afwijkingen bij de emissies van dieselauto’s en hoe daarop is gehandeld. Tot slot wordt gekeken naar de rol van de diverse lidstaten. Zij zal onder andere in hoorzittingen antwoord proberen te krijgen op de vragen.

De onderzoekscommissie zal na zes maanden tussentijds verslag doen en binnen twaalf maanden een eindrapport afleveren.

In de commissie, die haar werk op 22 maart aanvangt, zitten de Nederlandse europarlementariërs Gerben-Jan Gerbrandy (D66), Bas Eickhout (GroenLinks) en Wim van de Camp (CDA). Het voorzitterschap is handen van de Belgische Kathleen van Brempt, de Belgische voormalig minister van Mobiliteit.