Minister geeft antwoord op Kamervragen over speed-pedelec

30 juni 2016

Minister Melanie Schultz van Infrastructuur en Milieu heeft vorige week vragen over de speed-pedelec beantwoord. En volgende week staat er een plenair overleg in de Tweede Kamer op de agenda waarbij dit onderwerp ter sprake komt.

De antwoorden van de minister bevatten geen nieuws, zij geeft aan dat er nog een onderzoek naar de effecten van het naar de rijbaan brengen van de speed-pedelec binnen de gemeentegrenzen loopt. De uitkomsten daarvan verwacht zij pas in de tweede helft van 2017 verwacht.

Het is duidelijk dat de minister de Tweede Kamer mee wil krijgen in haar streven om nu alles te regelen zodat de speed-pedelec vanaf 1 januari 2017 als bromfiets door het leven kan gaan.

Of de Tweede Kamer daar echter in mee gaat is nog uiterst twijfelachtig omdat haar eigen partij, de VVD, vindt dat je de speed-pedelec niet naar de rijbaan kunt sturen voordat je alles goed hebt onderzocht.

Als over dat onderwerp een motie komt en de Kamer zou die motie aannemen, dan treedt een vertraging in het proces op van een jaar.

RAI Vereniging heeft bij Barbara Visser van de VVD nadrukkelijk en bij herhaling aangegeven, dat haar insteek haaks staat op de belangen en wensen van onze leden. We zullen het debat moeten afwachten om te zien wat de uitkomst gaat worden.

Meer informatie: Cees Boutens