Gouden regels bij gebruik fietsaccu

18 november 2016

RAI Vereniging heeft samen met de Fietsersbond en ANWB een set ‘Gouden Regels’ voor het gebruik van fietsaccu’s opgesteld.

koploper e-bikes

Eerder dit jaar ontstond commotie rond levensduur van fietsaccu’s na een artikel in het AD van 30 mei. Bij de aankoop van e-bikes zou niet duidelijk genoeg worden gemeld dat de accu na een paar jaar moet worden vervangen en wat een nieuwe kost.

Destijds is een gezamenlijk communicatielijn ontwikkeld voor het verbeteren van collectieve (niet merkgebonden) voorlichting aan consumenten over levensduurverwachting en gebruik van de fietsaccu’s. Onderdeel daarvan is het opstellen van algemene ‘Gouden regels’ bij het gebruik van de fietsaccu.

De Fietserbond, ANWB en RAI Vereniging willen de voorlichting aan de consument verbeteren. De algemene informatie die verstrekt wordt is niet altijd eenduidig en roept soms vragen op. Vandaar dat onderstaande set van gouden regels is gemaakt, die alle partijen gebruiken voor hun algemene voorlichting.

De Gouden regels bij het gebruik van de fietsaccu 

  • Lees de bij uw fiets geleverde documentatie, zoals de gebruikershandleiding, aandachtig door en neem de laadprocedure en andere gebruikstips ter harte. Bij vragen kunt u terecht op de website van uw fietsmerk en uiteraard ook bij uw dealer. 
  • De fietsaccu, het accumanagementsysteem en de motor zijn hoogwaardige onderdelen, die door de fabrikant zorgvuldig op elkaar zijn afgestemd voor optimale prestaties en levensduur. Laat daaraan nooit door ondeskundigen werken. 
  • Bewaar de fietsaccu bij voorkeur niet onder heel warme of koude omstandigheden. Dus niet bij vrieskou in de fietsenschuur of ‘s zomers in de auto. Door kou kan er minder energie worden opgeslagen. Afneembare accu’s kunt u het beste in huis bewaren, zeker als u langere tijd niet fietst. 
  • Vermijd dat de fietsaccu geheel ontladen raakt. Zogenoemde ‘diepontlading’ is schadelijk voor elke fietsaccu. Als u de fiets langere tijd niet gebruikt, laad de accu dan toch af en toe bij. Elke fietsaccu beschikt over een indicatie van de laadtoestand (meestal een serie lampjes). Het is verstandig deze in de gaten te houden. 
  • Hou er rekening mee dat een fietsaccu (net als die in uw telefoon of laptop) niet ‘het eeuwige leven’ heeft. In de praktijk is een maximale levensduur van zo’n 4-5 jaar realistisch; uiteraard afhankelijk van hoe de accu gebruikt wordt. Het kan dus verstandig zijn om rekening te houden met een afschrijving op uw fietsaccu, zodat u deze op termijn kunt vervangen. 
  • Als uw fietsaccu aan het einde van zijn levensduur is, lever deze dan in bij een van de meer dan 2.000 inzamelpunten. De fietsbranche heeft daarvoor een zorgvuldig inname- en recyclesysteem ontwikkeld met Stibat.

 

Afgesproken is dat RAI Vereniging, Fietsersbond en ANWB deze hanteren in hun voorlichting aan consumenten. Uiteraard is het bovenstaande ook vrijelijk te gebruiken door iedereen die voorlichting geeft over de fietsaccu.