RAI Vereniging staat perplex over wegstemmen kentekening tractoren

15 december 2016

Van de Raad voor Transportveiligheid tot onder meer TLN, LTO Nederland, Bouwend Nederland, CUMELA Nederland, BMWT en Fedecom hebben zich de afgelopen jaren hard gemaakt voor een eigen kenteken voor tractoren en MMBS.

trekker openbare weg

Helaas heeft de Tweede Kamer haar verantwoordelijkheid voor verkeersveiligheid (gemiddeld 16 dodelijke slachtoffers per jaar) en het vermijden van oneigenlijke concurrentie niet genomen en gisteren het wetsvoorstel weggestemd.

Oneigenlijke concurrentie
RAI Vereniging staat perplex over het resultaat van de stemming. Tractoren en MMBS-en zijn de afgelopen decennia gegroeid tot voertuigen die zich qua snelheid en omvang kunnen meten met vrachtwagens, en dus ook steeds vaker voor transporttaken worden ingezet.

Dan horen daar ook dezelfde spelregels bij; en om dat te handhaven is een kenteken een absolute basisvoorwaarde. Zonder kenteken heeft de tractor immers geen identiteit en is handhaving bijna onmogelijk.

Verkeersveiligheid
Op het punt van veiligheid is aangetoond dat de combinatie van het type wegen waar de tractoren zich bewegen, de vaak jonge bestuurders en omvang van de voertuigen regelmatig leidt tot ongevallen met gemiddeld 16 dodelijke slachtoffers per jaar. De invoering van het tractorrijbewijs was een mooie eerste stap in het verbeteren van de veiligheid, het eigen kenteken een logische tweede stap. Door het wegstemmen van het eigen kenteken lijkt de ambitie van de overheid qua verkeersveiligheid een stap verder weg.

RAI Vereniging herhaalt met kracht haar pleidooi om ten spoedigste alsnog over te gaan tot kentekening van landbouwvoertuigen.

Zie ook ons Dossier Kenteken Landbouwvoertuigen.