Boeiende bijeenkomst over MaaS

29 juni 2017

Mobility as a Service, kortweg MaaS, is een fenomeen dat steeds sterker in de belangstelling staat. MaaS kan worden omschreven als “het bieden van een oplossing voor een mobiliteitswens van de reiziger”, in plaats van in eerste instantie het zelf bezitten van allerlei vervoermiddelen.

Op 15 juni jl. vond een boeiende bijeenkomst plaats bij Connekt in Delft, waar een 15-tal partijen voorstellen presenteerden over hoe zij denken een invulling te geven aan MaaS. Uiteraard was RAI Vereniging daar als lid van Connekt bij aanwezig.

MaaS wil de reiziger een passende oplossing bieden voor zijn mobiliteitswens, waarbij gebruik kan worden gemaakt van meerdere vervoersmodaliteiten, zoals (deel-)auto, (elektrische) fiets of bromfiets en OV. Daarbij spelen data en informatie een belangrijke rol om onder andere de betrokken partijen te informeren, reserveringen te kunnen maken en af te kunnen rekenen.

Actieplan
Tijdens deze bijeenkomst werd tevens een “Nederlands Actieplan Mobility-as-a-Service” aangeboden aan het ministerie van IenM, dat is opgesteld door diverse marktpartijen en kennisinstellingen. In dit Aktieplan geven zij hun beeld weer van hoe MaaS in Nederland verder vorm kan worden gegeven. 

Strategisch platform
RAI Vereniging vindt dat MaaS interessante mogelijkheden en kansen biedt voor haar leden en volgt de ontwikkelingen dan ook op de voet. Onlangs werd tijdens onze ALV ook een strategisch platform Smart Mobility aangekondigd, waarvan MaaS nadrukkelijk een onderdeel is.

Downloads
Hiernaast vindt u de presentaties die tijdens deze bijeenkomst zijn gegeven en uiteraard het Actieplan.

Informatie: Leo Bingen, beleidsadviseur smart mobility / ITS