Brussel akkoord met B-rijbewijs voor EV's tot 4.250 kg

17 augustus 2017

De Europese Commissie heeft Nederland een voorlopig akkoord gegeven om een uitwerking op te stellen voor een uitzondering om elektrische voertuigen boven de 3.500 kg te mogen besturen met een B-rijbewijs.

elektrische bestelbus

Deze uitzondering bevordert het zero emission (stedelijk) goederenvervoer. Dit succes vloeit voort uit een gezamenlijk inspanning van RAI Vereniging, het Ministerie van infrastructuur en Milieu (IenM) en andere partijen.

Normaliter is voor het besturen van voertuigen boven de 3.500 kg het C1-rijbewijs vereist.

Batterij-elektrische voertuigen zijn echter door de huidige accupakketten veelal aanzienlijk zwaarder dan vergelijkbare voertuigen met een verbrandingsmotor. Dit hogere gewicht heeft negatieve invloed op het laadvermogen. Elektrische bedrijfsvoertuigen ondervinden daardoor een concurrentienadeel ten opzichte van vergelijkbare niet-elektrische voertuigen.

Nederland wil juist het gebruik van EV’s promoten. Daartoe heeft de Nederlandse overheid, mede op aandringen van RAI Vereniging en meerdere marktpartijen, een vrijstelling in Brussel aangevraagd.

Geen algemene vrijstelling
Het betreft geen generieke vrijstelling; de vrijstelling wordt gekoppeld aan de proeftuinen die onder de Green Deal Zero-Emissie-stadslogistiek vallen. Met deze vrijstelling mogen EV’s voor goederenvervoer met een maximaal gewicht van 4.250 kg, onder bepaalde voorwaarden enkel door geregistreerde bestuurders tijdelijk bestuurd worden met een B-rijbewijs.

Veiligheid
Een dergelijke vrijstelling mag geen negatieve impact hebben op de verkeersveiligheid. Een bestuurder wordt straks verplicht vooraf minimaal vijf uur opleiding te volgen over het besturen van een EV-voertuig zwaarder dan 3.500 kg. Nederland zal de inhoud van deze opleiding vooraf voorleggen aan de Europese Commissie. Een dergelijk voertuig mag met het B-rijbewijs niet buiten de Nederlandse grens bestuurd worden. Daarnaast zullen technische voorwaarden aan het voertuig worden gesteld; denk daarbij aan remmen, banden en de maximumsnelheid e.d.

Ingangsdatum
Nederland hecht aan snelle ingang van deze uitzondering. Het Ministerie van IenM werkt momenteel aan een besluit en zet zich in om dit uiterlijk op 1 juli 2018 in werking te laten treden. De uitzondering zal gelden uiterlijk tot en met 31 december 2022.

Voorlichtingsbijeenkomst
Een dergelijke uitzondering kan vragen oproepen voor de mobiliteitsbranche. Daartoe organiseert IenM een voorlichtingsbijeenkomst. Deze vindt naar verwachting plaats in september 2017. RAI Vereniging zal u hierover zo spoedig mogelijk verder informeren.

RAI Vereniging
Al lange tijd zet RAI Vereniging in op het verduurzamen van mobiliteit. Daarbij hoort lobby voor flankerend beleid, zoals deze uitzondering voor EV’s. Deze kan bijdragen aan betere luchtkwaliteit in stedelijk gebied en aan zuiniger goederenvervoer. RAI Vereniging is dan ook blij met dit succes.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Chris van Dijk, beleidsadviseur duurzaamheid.