Publieke consultatie EU over veiligheidsvoorzieningen

17 augustus 2017

De EU wil meer veiligheidsvoorzieningen verplicht gaan stellen in voertuigen. Daarover vindt nu een publieke consultatie plaats.

EU

Verordening 661/2009 (de ‘GSR’: General Safety Regulation)van de EU gaat voor een groot deel over de omschakeling van Richtlijnen naar Reglementen, maar introduceert ook de verplichte toepassing van nieuwe veiligheidsvoorzieningen: LDWS, TPMS, EABS, ESC.

De EU praat inmiddels al weer een paar jaar over het verplicht gaan stellen van andere (‘moderne’) veiligheidssystemen, en het verder aanscherpen van al bestaande eisen op bepaalde gebieden. Dat moet dan gaan gebeuren door aanpassing van de GSR.

Consultatie
Daarover houdt de EU nu een ‘public consultation’, waarin eenieder zijn visie op regelgeving voor voertuigveiligheid en verkeersveiligheid kan geven middels antwoorden op de in de consultatie gestelde vragen. Deze loopt tot 22 oktober.

Meer informatie over de behoefte aan nieuwe wetgeving en de systemen waaraan men denkt, vind u in het ‘background document’.

Er zijn vragenlijsten (questionnaires) voor verschillende doelgroepen, die voor fabrikanten en organisaties vind u hier.

Meer informatie: Kees Pereboom