Informatiemiddag prEN 14015

25 augustus 2017

Op maandag 30 oktober informeert het NEN Nederlands Normalisatie-instituut u over de laatste ontwikkelingen op het gebied van prEN 14015, van belang voor aanbieders van grote bovengrondse opslagtanks.

De prEN 14015- specificatie voor het ontwerpen en de fabricage van ter plekke gebouwde verticale, cilindrische, bovengrondse, gelast metalen tanks met vlakke bodem voor de opslag van vloeistoffen bij omgevingstemperatuur en hoger.

Hét handboek voor het ontwerpen en bouwen van grote opslagtanks.

Na een lange aanloop is het nu mogelijk voor het Nederlands bedrijfsleven om formele inspraak en commentaar op dit Europese normontwerp te geven die ook geldt voor Nederland.

De leden van de Nederlandse normcommissie geven u uitgebreid toelichting op dit normontwerp. Aan de orde komt waar de aandachtspunten en praktijkproblemen liggen en waarom deelname aan normalisatie en gebruik van normen voor u van groot belang kan zijn.

Alle informatie over programma, kosten en locatie vindt u op de NEN-website.