Convenant voor verkeersveiligheid en verstandig gebruik smart-devices

8 september 2017

RAI Vereniging heeft samen met 40 andere organisaties, verenigd in de Verkeersveiligheidscoalitie, deze week een convenant met gedragscode getekend, om er samen voor te zorgen dat het verkeerd gebruik van smart-devices in het verkeer drastisch afneemt.

“We accepteren in Nederland geen slachtoffers meer die te wijten zijn aan het gebruik van smartfuncties in het verkeer”,  is de belangrijkste boodschap in het convenant.

Verkeersveiligheidsdiner
De ondertekening van het convenant was een van de onderdelen van de derde editie van het ‘Verkeersveiligheidsdiner’, gehouden bij de ANWB in Den Haag. De bijeenkomst  werd bijgewoond door 75 vertegenwoordigers  van organisaties die betrokken zijn bij of een rol kunnen spelen in het vergroten van de verkeersveiligheid.

De ANWB, Team Alert, Veilig Verkeer Nederland, Nederland ICT en het ministerie van Infrastructuur en Milieu hebben het initiatief genomen tot het opstellen van dit convenant. Een groot aantal andere partijen, zoals RAI Vereniging, elektronicaproducenten, werkgevers, overheden, verzekeraars, maatschappelijke organisaties en communicatiepartners, hebben het convenant mee-ondertekend. Zij willen actief bijdragen aan vermindering van de afleiding door smartfuncties in het verkeer.

Minister steunt initiatief
Minister Schultz van Infrastructuur en Milieu vindt het geweldig dat zoveel partijen ervoor willen zorgen dat tijdens het rijden de blik op de weg gericht blijft: “We zien het overal om ons heen: slingerende fietsers en auto’s doordat we afgeleid zijn. Dat dat gevaarlijk is hoef ik niet te zeggen. Daarom is het geweldig”.

In de media, zoals in dit AD-artikel, wordt dit convenant ten onrechte versmald naar het gebruik van alleen de smartphone, bijvoorbeeld door te appen. Het gaat in ruimere zin om het bevorderen van verstandig gebruik van smart-devices in het verkeer.