Eerste marktconsultatie ministerie IenW over MaaS

17 november 2017

“Mobility as a Service” (MaaS) wordt steeds vaker als belangrijke bijdrage genoemd aan vraagstukken rondom bereikbaarheid, doorstroming en duurzaamheid.Tegen die achtergrond is MaaS ook letterlijk genoemd als belangrijke optie in het huidige Regeerakkoord.

Vanuit het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) worden marktconsultaties georganiseerd om het bedrijfsleven te betrekken bij het verkennen en mogelijk invullen van kansrijke MaaS-concepten.

Marktconsultatie
Op 29 november a.s. organiseert IenW een eerste marktconsultatie, waarvan wij u uiteraard graag op de hoogte stellen.

Hier vind u meer informatie over deze marktconsultatie MaaS en kunt u zich desgewenst ook aanmelden.

Belang leden RAI Vereniging
MaaS kenmerkt zich door het in een keten aansluiten van verschillende vervoersmodaliteiten (fiets, scooter, motorfiets, auto, bus, OV). Juist de toenemende connectiviteit die de producten van onze leden kenmerkt, maakt dit een kansrijke ontwikkeling. RAI Vereniging volgt de ontwikkelingen rond MaaS daarom op de voet en zal er in ieder geval op 29 november bij zijn.

Meer informatie: Leo Bingen, beleidsadviseur ITS en Smart Mobility