Openbare internetconsultaties EU over bandenlabel en ITS

22 november 2017

De Europese Commissie organiseert twee openbare internetconsultaties, één over het bandenlabel en één over coöperatieve intelligente vervoerssystemen (ITS).

Met deze openbare raadplegingen zoekt de Europese Commissie input van belanghebbende partijen, waaronder uiteraard ondernemingen.

 

U vindt deze internetconsultaties op onderstaande links:

 

 

Het bandenlabel
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-evaluation-and-review-eu-tyres-labelling-scheme_nl
Reacties welkom tot 8 januari 2018

Met name vraag 11 in deze consultatie kan van belang zijn, want deze kan potentieel een administratieve lastenverzwaring voor auto- en bedrijfsauto-importeurs betekenen. De Europese Commissie wil weten:

“Information on all tyres. The study found that most people are not offered a choice of tyres when purchasing a vehicle. Do you agree that businesses selling a vehicle should always provide tyre labelling information for the tyres fitted on that vehicle, including in situations when the customer is not given a choice of tyres?”

De specificaties voor coöperatieve intelligente vervoerssystemen
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-specifications-cooperative-intelligent-transport-systems_nl
Reacties welkom tot 5 januari 2018

Ten aanzien van ITS bestaat al sinds 2010 een EU Richtlijn om ITS in de lidstaten te introduceren en te bevorderen.
De Europese Commissie heeft, als gevolg van de recente ontwikkelingen rond ITS, vastgesteld dat deze Richtlijn op punten moet worden geactualiseerd. Daartoe heeft zij deze openbare consultatie geïntroduceerd om belanghebbenden en belangstellenden de gelegenheid te geven hun wensen en ideeën te uiten.  Dat geldt dus ook (en juist) voor leden van RAI Vereniging.

Voor een aantal van onze leden zal gelden dat de moederorganisatie de vragenlijst van de consultatie zal invullen. Niettemin willen wij graag al onze leden hierop wijzen en hen daarmee de mogelijkheid bieden (ook) zelf te reageren.

Meer informatie:
Bandenlabel: Eugène Moerkerk (zie ook ons Dossier Bandenlabel)
ITS: Leo Bingen (Dossier ITS en Slimme Mobiliteit)