Diner pensant Mobiliteitsalliantie geslaagde kennismaking

23 november 2017

Na het Nationaal Mobiliteitsdebat net voor de verkiezingen, organiseerde de Mobiliteitsalliantie gisteren, kort na de formatie, een ‘Diner Pensant’ voor de politiek, met als thema: ‘Naar schone, slimme en veilige mobiliteit’.

Mobiliteitsalliantie

Kamerleden, gedeputeerden, wethouders, directeuren en voorzitters, die verantwoordelijkheid dragen binnen het mobiliteitsdomein schoven bij elkaar aan tafel in het Haags Openbaar Vervoer Museum.

Daar spraken zij in informele sfeer over de toekomst van mobiliteit en de rol van politiek en de plannen van de Mobiliteitsalliantie.

Speciale gast bij dit diner was de kersverse staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, Stientje van Veldhoven. Zij is jarenlang voorzitter geweest van de Kamercommissie IenM.

Voor haar was dit diner dus eigenlijk een hernieuwde kennismaking met alle belangrijke mobiliteitsorganisaties tegelijk. De aanwezige nieuwe Kamerleden hebben in één klap een goed beeld van de stakeholders waarmee zij de komende regeerperiode te maken zullen krijgen -en van de goede relatie tussen al die partijen.  

Twee keynote speakers inspireerden de gasten tussen de diverse gangen: allereest Armin Haupt, Head of Strategy Siemens Mobility, die sprak over technische kant van de Europese mobiliteitsontwikkelingen, en de implementatie van toekomstige stedelijke mobiliteitsconcepten en -oplossingen.

Daarna kwam Stephanie Akkaoui Hughes aan het woord. Zij is oprichtster van AKKA Architects en sprak over duurzaam mobiliteitsgeluk; de meer sociale kant van mobiliteit. Dus niet om de aanleg van 'harde infrastructuur', maar om ‘toegang hebben tot’, mobiliteit als voorwaarde om te kunnen doen wat mensen willen doen.

De Mobiliteitsalliantie is een breed samenwerkingsverband van 23 mobiliteitspartijen, variërend van individueel vervoer tot openbaar vervoer, goederen en passagiers, over de weg, het spoor en het water. RAI Vereniging is één van de initiatiefnemers van de Mobiliteitsalliantie en is actief partner.

Eén van de grootste voordelen en toegevoegde waarde van aansluiting bij de Mobiliteitsalliantie voor de leden van RAI Vereniging en overige partijen is dat de voorstellen en plannen, als het ware zijn ‘voorgepolderd’. Dit garandeert een stevig draagvlak, wat de politiek over de drempel kan helpen om die voorstellen en plannen over te nemen en daadwerkelijk uit te voeren. Want als 23 partijen het al eens zijn, is het voor de politiek veel eenvoudiger en efficiënter beleid voeren en maatschappelijke weerstand te voorkomen. Vooral bij gevoelige dossiers kan dit precies zijn wat nodig is.

Meer informatie: Miranda Maasman, public affairs adviseur