Oproep deelname consultatie MaaS (deadline 8 december)

5 december 2017

‘Mobility as a Service’ (MaaS) wordt steeds vaker als belangrijke bijdrage genoemd aan vraagstukken rondom bereikbaarheid, doorstroming en duurzaamheid. IenW organiseert nu een schriftelijke consultatie, met de nogal krappe deadline van 8 december.

Tegen die achtergrond werd MaaS ook vermeld in het Regeerakkoord. En ook bij de Mobiliteitsalliantie, waarvan RAI Vereniging één van de oprichters is, staat MaaS als één van de oplossingsrichtingen hoog op de agenda.

Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is al enige tijd zeer actief op dit gebied. Zo organiseert zij bijvoorbeeld marktconsultaties om het bedrijfsleven nauw te betrekken bij het verkennen en mogelijk invullen van kansrijke MaaS-concepten. IenW maakt graag gebruik van de expertise van alle partijen die MaaS omarmen, wat ook het draagvlak voor wet- en regelgeving ten goede komt.

Op 29 november vond een mondelinge en zeer drukbezochte marktconsultatie over MaaS plaats (zie ons nieuwsbericht daarover en dit verslag).

Schriftelijke consultatie
Inmiddels is het ministerie ook een schriftelijke consultatie over Maas gestart, met de nogal krappe deadline van 8 december. RAI Vereniging roept u op zich daardoor niet te laten weerhouden en deel te nemen aan deze consultatie.

Zie ook deze achtergrondinformatie over de consultatie.