34 innovatieve projecten publiek laden elektrisch vervoer

18 december 2017

Samen met overheden, marktpartijen, netbeheerders en kennisinstellingen heeft NKL de afgelopen 3 jaar 34 projecten opgepakt. Tijd voor een overzicht.

NKL

Innovatieve projecten van het Nationaal Kennisplatform Laadinfrastructuur (NKL), waarbij uiteraard ook RAI Vereniging als partner betrokken is. Projecten die bijdragen aan een snellere uitrol van publiek toegankelijke laadinfrastructuur voor elektrisch vervoer.

Het NKL helpt regio’s en gemeenten vanuit een onafhankelijke rol bij de uitrol van laadinfra, zowel bestuurlijk als operationeel. Een ontwikkeling die ook internationaal met belangstelling wordt gevolgd.

Het NKL is blij met de inbreng en bijdrage van autoproducenten, gemeenten, universiteiten, exploitanten, serviceproviders, hogescholen, consultants, energieleveranciers, netbeheerders, provincies, brancheverenigingen en ministeries.

Resultaten voor iedereen beschikbaar 
22 Projecten zijn inmiddels afgerond, 7 projecten zijn nog actueel en 5 projecten zitten in de conceptfase. De onafhankelijke platformfunctie van het NKL was het vertrekpunt van alle projecten. Drie doelstellingen lagen telkens ten grondslag: kennisontwikkeling, kennisdeling en kostenreductie.

De resultaten daarvan zijn via www.nklnederland.nl voor iedereen beschikbaar. Daarnaast wordt kennis gedeeld via kennisplatform CROW. In onderstaande visual ziet u de Top 12 projecten.

Top 12 projecten
1. Kostenanalyse laadinfrastructuur Benchmark 2017 
2. Onafhankelijk aanvraagportaal laadpunten Workflow gemeenten
3. Kennisloket laadinfra EV gemeenten WIKI
4. Kennistour gemeenten
5. Gebiedsgerichte kennismodules
6. Simulatiemodel laadinfrastructuur - SparkCity
7. Cybersecurity laadinfrastructuur - een verkenning
8. Kennisplatform Anders Laden
9. Basisset Afspraken Laadpaal
10. OCPI - open internationaal protocol en E-roaming
11. ARCHI - wetenschappelijk symposium laadinfra EV
12. Kencijfers laadinfrastructuur EV - Richtlijn

Meer weten over dit onafhankelijke kennisplatform?
Om meer te weten over het NKL en zijn activiteiten kunt u mailen met info@nklnederland.nl of hun uitgebreide tweetalige website www.nklnederland.nl bezoeken. NKL is ook te volgen via LinkedIn en Twitter.