Intertraffic Amsterdam definitief in teken slimme mobiliteit

23 maart 2018

Deze week werd zonneklaar dat de internationaal toonaangevende vakbeurs Intertraffic steeds meer in het teken staat van slimme mobiliteit, dus smart mobility, intelligent verkeersmanagement, parkeersystemen etc. RAI Vereniging vervulde deze editie een actieve rol.

Smart Mobility Community

Intertraffic begon in 1972 als vakbeurs voor vooral ‘hardware’ voor wegonderhoud en verkeersgeleiding; bebording, belijning en verlichting dus.

Anno 2018 is Intertraffic Amsterdam hét internationale event voor -nog steeds ook- wegbeheer en -onderhoud, maar dus zeer nadrukkelijk ook voor allerlei vormen van slimme mobiliteit.

 

Smart Mobility Tour

RAI Vereniging organiseerde daarom speciaal voor geïnteresseerde leden, een ‘Smart Mobility Tour’ over de beursvloer. Slimme mobiliteit, connectiviteit en Mobiliteit as a Service (MaaS) zijn immers ontwikkelingen die steeds belangrijker worden voor de bedrijfsvoering. Hetzelfde geldt voor actuele zaken als bereikbaarheid, doorstroming en duurzaamheid.

Tijdens de tour kregen de deelnemers onder andere inzicht in hoeverre de combinatie van beide ontwikkelingen mogelijkheden biedt voor nieuwe business. Welke stappen moeten ondernemingen zetten om zich hierop voor te bereiden? Welke innovaties en oplossingen liggen er nu al voor het oprapen die daar toe kunnen bijdragen?

Voorafgaand aan de tour bezocht het gezelschap de officiële openingsceremonie van Intertraffic, met diverse prominente sprekers, waaronder minister Cora van Nieuwenhuizen (IenW), Erik Jonnaert (secretaris-generaal ACEA, die sprak over “Redefining mobility: from car manufacturer to networked Mobility Service Provider” ), Carlo van de Weijer (directeur Smart Mobility TU Eindhoven) en ZKH Prins Constantijn van Oranje (ambassadeur van StartupDelta), inspirerend spraken over de toekomst van intelligente mobiliteit.

De conclusie van zowel de sprekers tijdens de opening als het bezoek aan geselecteerde standhouders op de beursvloer kan volgens Leo Bingen, beleidsadviseur smart mobility, data en connectiviteit bij RAI Vereniging, alleen luiden: ‘Smart Mobility is here to stay’. “De focus komt steeds meer te liggen op dienstverlening rondom mobiliteit in plaats van het louter en alleen leveren van vervoermiddelen. Mobility as a Service (MaaS) en communicatie met de weginfra zullen de komende tijd een enorme versnelling doormaken.’

Award-winnaar: On-Street Parking Info (OSPI) van BMW en Parkmobile

Sprekend voorbeeld van het bovenstaande was de onderscheiding die BMW mocht ontvangen. De nieuwe On-Street Parking Information (OSPI)-functie en het in het dashboard ingebouwde betaalsysteem die BMW met Parkmobile ontwikkelde lost parkeerzorgen voor bestuurders op.

OSPI voorspelt de beschikbaarheid van plaatsen op basis van historische verkeersstromen, de data van parkeermeters en de transacties van parkeerapplicaties. Kleurcodering op de navigatiekaart indiceert de waarschijnlijkheid van het vinden van een vrije parkeerplek. De betaling gebeurt rechtstreeks via een ingebouwd dashboardsysteem.

BMW en Parkmobile ontvingen zowel Innovation Award als de award in de categorie Smart Mobility. De jury roemde met name de naadloze integratie, zonder losstaande (smartphone) apps, wat uiteindelijk ook de verkeersveiligheid ten goede komt.