Input leden sectie Fietsen bij Nationaal Verkeersveiligheidscongres

27 maart 2018

Voor het Nationaal Verkeersveiligheidscongres zijn wij op zoek naar interessante innovaties op het gebied van verkeersveiligheid van onze leden. Het kan gaan om de fiets zelf, maar ook om kleding, verlichting, accessoires of elke andere optie met een relatie tot veiligheid.

Het NVVC (26 april, Amersfoort, 10:00-17:00 uur) is hét congres voor verkeersveiligheid dat professionals niet mogen missen vanwege het aanwezige netwerk van beleidsmakers en wetenschap, de inhoud en primeurs op het vakgebied. Het wordt georganiseerd door ANWB, SWOV en Veilig Verkeer Nederland.

RAI Vereniging is partner van dit congres omdat dit een heel goed platform biedt voor leden om hun inspanningen op verkeersveiligheidsgebied onder de aandacht te brengen.

Wij zien verkeersveiligheid immers als een belangrijke maatschappelijke verantwoordelijkheid van de mobiliteitsbranche en willen dit graag op een positieve manier uitdragen.

Uw input

Wij hopen dan ook dat u deze gelegenheid aangrijpt om uw producten en diensten te tonen aan zo’n 300 relevante belangstellenden.

Met ideeën kunt u terecht bij Marieke Slee (06-22787551, info@4-sure.nl), die voor RAI Vereniging een en ander organiseert. Kunt liefst nog deze week laten weten of u met uw producten aanwezig wilt zijn?